Finland skärper regler kring uppehållstillstånd

publicerad 5 mars 2024
- av Sofie Persson
Statsrådsborgen i Helsingfors.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Finland har påbörjat processen att skärpa regelverken kring uppehållstillstånd i landet. Språkkrav ska införas och målsättningen är bland annat att “uppmuntra” invandrare att följa samhällets lagar och regler.

Det var i höstas som den finska regeringen gjorde upp planer om att stärka reglerna kring uppehållstillstånd i landet. Inrikesministeriet har nu påbörjat en regeringsproposition i frågan.

Målet är att uppmuntra de som flyttat till landet att följa de regler som finns i samhället, arbeta samt lära sig språket. Vidare vill man även att boendetiden, det vill säga den tid personen bott i Finland, ska förlängas från fyra till sex år som krav för permanent uppehållstillstånd.

Även krav på språkkunskaper i finska eller svenska ska införas, något som ska visas genom ett språkprov. Dessutom ska personen inte ha något straffregister och även ha arbetat under två års oavbruten tid. Vidare ska identiteten hos den sökande kunna styrkas, vilket också innebär att den sökande aktivt ska bidra till utredningen av den egna identiteten.

“Lyckad integration”

En förutsättning för permanent uppehållstillstånd är en lyckad integration“, skriver finska inrikesministeriet.

I vissa fall kan den sökande få undantag från boendevillkoret på sex år, och istället ha det gamla fyraårskravet, om sökanden har en årsinkomst på minst 40 000 euro eller en högre högskoleexamen som avlagts eller erkänts i Finland och två års tid i arbetslivet.

Det kan också gå att slippa villkoret om boendetid på sex år om sökanden har särskilt goda kunskaper i finska eller svenska, som visats genom språkprov, samt tre års oavbruten tid i arbetslivet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!