GMOVeckans teckning
Vanlig förädling bättre än GMO

MiljöKommer dröja fler år för Monstantos majs. Traditionell växtförädling har visat sig bättre på att framställa grödor som tål torka än genmanipulering.
Arla tar beslut mot GMO-foder

MiljöEfter att Lantbrukarnas riksförbund (LRF) beslutat att ta bort sin policy om genmodifierade grödor (GMO) i fodret för mjölkkor går nu mejeriföretaget Arla ut med att det antar en egen företagsposition om GMO-fritt foder.


Höga halter Roundup i GMO-soja

MiljöThe Ecologist har i ett laboratorietest jämfört tre olika varianter av sojabönor: genmodifierade, ekologiska, samt konventionellt odlade men icke genmodifierade. GM-bönorna var resistenta mot bekämpningsmedlet Roundup vars aktiva ingrediens är glyfosat.
DEBATT: "GMO skadar vår mångfald"

DebattNär nu LRF och Arla tillsammans med Monsanto vill ta bort alla hinder för import och odling av GMO-grödor i Sverige är det dags att sätta klackarna i backen!


Foto: Flickr/CC BY-ND 2.0

GMO förbjuds på Hawaii-ö

MiljöGMO-jätten Monstanto kommer inte att bedriva verksamhet på ön. Hawaii's största ö, Big Island, har valt att förbjuda genmodifierade organismer, GMO, och för den som odlar GMO kan det bli 30 dagars fängelse.