Varför vill Big Food ha GMO?

I sin senaste krönika frågar sig Lars Bern varför den globala livsmedelsindustrin fortsätter främja GMO, trots de negativa konsekvenserna.

publicerad 3 november 2018
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Den globala livsmedelsindustrin – Big Food – borde oroa sig över att miljarder människor över hela världen blir allt sjukare av deras produkter. Men så är det inte, deras största oro idag är att allt fler människor vaknar till insikt om hur hälsovådlig industrimaten är och börjar välja närproducerad ekologisk mat. Jag har bl.a. en ingående analys av den globala epidemi som industrimaten orsakar i min senaste bok Den metabola pandemin.

Denna oro över att människor gör egna hälsosamma val lämnar inte Big Food en lugn stund. Därför har man sedan några år tillbaka satt igång en systematisk kampanj mot den nyttigare maten, där man städslat nyttiga idioter för att försöka övertyga oss om att det ekologiska på alla sätt är sämre än den giftbemängda och näringsfattiga industrimaten. Det senaste bidraget i den kampanjen är en ledare den 1/11 i liberala Göteborgs-Posten av Joakim Broman.

Liberalerna är ett av de partier (Centern det andra) som mer än något lojaliserat sig med globalismen och dess globala megaföretag. Man gick nyligen till val på devisen Mer EU, vilket säger allt. EU är en globalistisk skapelse för att ersätta vår nationella demokrati med en byråkratisk diktatur styrd av världens största företag och banker. Deras direktörer går som barn i huset i Bryssel.

Som utgångspunkt för sin argumentation mot ekologisk mat tar Broman en skrift av växtförädlaren Torbjörn Fagerström som är Sveriges ledande förespråkare för genmanipulerade livsmedel. Fagerström, som jag känner som en hedervärd person, har tyvärr fått detta med manipulation av grödor, antingen genom konventionell växtförädling eller genom GMO, helt om bakfoten. Hans utgångspunkt är att GMO är helt ofarligt eftersom det inte i grunden är annorlunda än vanlig förädling via korsbefruktning.

Problemet med Fagerströms resonemang är att den i viss utsträckning är riktig, men den brister på en viktig punkt. Dagens korsbefruktade produkter är på intet sätt problemfria. Det mest uppenbara beviset på det är det moderna framförädlade vetet som är grundorsaken till kronisk IBD (Inflammatory Bowel Disease) som sjufaldigats och utvecklats till en folksjukdom sedan det vetet introducerades för 50 år sedan. Idag lider cirka 100 000 svenskar av denna kroniska sjukdom som i uppåt 20 procent av fallen slutar med en stympande stomioperation och påse på magen. Uppskattningsvis två miljoner svenskar lider av den mildare formen IBS (Irritable Bowel Syndrome) som är en av världens vanligaste metabola sjukdomar. Den kan ge förstoppning, diarré, besvärande gasbildning och magsmärtor. Även här kan det moderna vetet vara en viktig bit i förklaringspusslet.

Felet i Fagerströms argumentation är alltså att han inte insett att, när vi korsbefruktar växter som inte är naturlig människoföda och introducerar dem i industrimaten, då orsakar dessa ofta autoimmuna reaktioner som gör oss metabolt sjuka. Förändring av växter via genmanipulation i laboratorier är ett långt radikalare ingrepp än korsbefruktning, vilket ökar risken för autoimmuna reaktioner ytterligare. Det är orsaken varför vi måste säga nej till GMO.

Dagens människa är genetiskt identisk med människor som levde för 40 000 år sedan. För att bedöma olika livsmedels lämplighet för vår metabolism bör vi alltså i största möjliga utsträckning söka oss till livsmedel som avviker så lite som möjligt från vad dessa våra tidiga förfäder åt. Det är faktiskt så att de första tecknen på metabola sjukdomar orsakades av förändringar i kosten redan för 10.000 år sedan, när man började idka jordbruk och odla spannmål. Människan är nämligen ingen gräsätare varför varken gräsfrön eller fröoljor passar in i vår metabolism. Visserligen har vår tarmflora till en del kunnat anpassa sig och göra vår metabolism tåligare för de nya inslagen i vår kost, men problemen är uppenbara.

I propagandan för GMO-grödor och giftjordbruk får vi ständigt höra att detta är nödvändigt för att kunna mätta alla munnar. Sanningen är den att det allt överskuggande skälet till att Big Food vill ha en övergång till GMO-produkter inte har något att göra med mättade munnar. Orsaken är helt enkelt att man vill uppnå total marknadsdominans så att man kan skapa monopol, och det kan man inte göra utan patenterade grödor. Så länge det finns fria bönder som kan kontrollera sitt eget utsäde kan inte Big Food etablera sin globala marknadsdominans fullt ut.

Huvuddelen av de frukter och grönsaker som idag torgförs i våra matmarknader är på något sätt manipulerade med växtförädling, konstgödning och giftbesprutning för att maximera industrins utbyte. Det innebär att produkterna under hand blivit utarmade på mineraler, vitaminer och andra näringsämnen. Dagens industrifrukter är t.ex. framtagna för att maximera vikten och sockerinnehållet. Så när man pratar om att den ekologiska produktiviteten är så mycket lägre, så mäter man bara vikten och möjligen sockerhalten. Om man istället bedömde produktiviteten utifrån innehåll av för oss viktiga näringsämnen, så skall man finna att man får mer för pengarna om man köper ekologiska produkter.

Industrimatens låga innehåll av viktiga nutrienter orsakar bristsjukdomar hos oss konsumenter och tvingar oss att ta dyra kosttillskott för att hålla oss friska. Den kostnaden skall läggas till i kalkylen för att jämförelsen skall bli rättvis och då tippar den över till fördel för de ekologiska produkterna. Aktuell forskning visar att ekologisk kost minskar cancerrisken med 25 procent.

Till bilden hör även att den industriella matproduktionen utarmar jordbruksmarken på viktiga näringsämnen och mineraler och giftbesprutningen tar död på det viktiga mikrolivet i jorden. Den döda industrijorden blir extremt erosionskänslig och blåser och regnar bort. Det gör att jordbrukets behov av att ständigt tillföra konstgödning bara växer. Fråga er varför vattendrag som korsar industrijordbruksbygder alltid är brunfärgade så förstår ni vad jag menar.

I min bok om Den metabola pandemin har jag gått igenom hur vi skall äta för att undvika att drabbas av alla dessa metabola sjukdomar. En viktig åtgärd är att drastiskt minska på mat baserad på gräsfrön och fröoljor och söka oss tillbaka till hur tidigare naturfolk åt. Näringen från gräset och fröoljorna kan vi få i oss genom att låta gräsätare som får och nöt äta det, för att vi sedan kan äta köttet från dessa djur. Men som ni alla vet är en annan sida av Big Foods propaganda att få oss att inte längre äta kött. Och horder av välmenande forskare och veganer ställer okritiskt upp som Big Foods nyttiga idioter och hjälper dem med propagandan. Gräsfrön och fröoljor är nämligen Big Foods absolut billigaste råvaror som de vill maximera i människors föda och det föder sedan Den metabola pandemin.

 

 

Lars Bern

 

Krönikan har tidigare publicerats på Anthropocene.


Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat boken Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri och driver opinionssajten Anthropocene

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!