Delade meningar om glyfosat

publicerad 22 december 2017
Det av Monsanto tillverkade ogräsmedlet Roundup, som innehåller glyfosat.

”Det är bra att EU-länderna kunde enas”, säger miljöminister Karolina Skog (MP) efter att EU gett tillstånd till användning av glyfosat, Monsantos bekämpningsmedel Roundup, i ytterligare fem år.

Gunnar Rundgren, ekologisk bonde och jordbruksexpert som var med i starten när Kravcertifieringen bildades, avvisar glyfosat men ser att vårt jordbruk och livsmedelssystem är komplexa där man inte kan förändra bara en sak genom förbud. Användningen av kemiska bekämpningsmedel är sammankopplad med användning av konstgödsel, brutna kretslopp och global handel, det vill säga jordbrukets omvandling till en kommersiell verksamhet. Det är kärnan, skriver Rundgren i tidningen Balder i december.

Han ser kampanjen för ett förbud mot glyfosat och motståndet mot genmodifiering primärt som uttryck för ett motstånd mot det globaliserade, industrialiserade och ansiktslösa livsmedelssystemet, byggt på linjära flöden och rovdrift på naturen. Han vädjar till konsumenter, samhället och politiker att kräva en förändring av jordbrukssystemet.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!