Miljö

Monsanto kan tvångsbespruta USA:s största ekofarm

En av USA:s största ekologiska gårdar – Azure Farms – kan tvångsbesprutas med mycket skadliga bekämpningsmedel som tex Monsantos Roundup. Aggressiv lobbying från GMO-industrin och korruption antas ligger bakom övergreppet.

Azure Farms, USA:s största oberoende ekologiska bondgård, har varit ekologiskt certifierade i 18 år. De är belägna i Moro, Central Oregon, i Sherman County, där de producerar vete, ärter, korn, en äldre form av vete och kött av högsta kvalitet på 2000 tunnland, vilket motsvarar London Citys yta gånger 2,8.

Nu är risken överhängande att de får sina jordar förstörda genom tvångsbesprutning med de mycket skadliga odlingsgifterna Milestone, Escort och Round-Up.

Beslutet förväntas fattas inom några få dagar av domstolen i Sherman County. Det är sannolikt, som brukligt i dylika fall, lobbying från GMO-industrin och korruption som ligger bakom galenskapen.

Motivet till tvångsbesprutningen är att en ekologisk bondgård inte kan utplåna ogräs helt, bara hålla efter dem genom kontinuerlig ogräsrensning.

Mike Adams på NaturalNews vädjar om att vi skall skicka protestmejl till Sherman County för att försöka rädda Azure Farms. Även Azure Farms ber oss medmänniskor att hjälpa dem påverka Sherman County inför domstolsbeslutet den 22 maj 2017.

Protesterna behöver egentligen helst vara framme redan innan domstolen tar upp fallet till diskussion nästa gång, den 17 maj 2017.

 

David Cross och David Steltzer, marknadsföringsansvarig respektive verkställande direktör för Azure Farms, förklarar vad som står på spel och varför det förestående domstolsbeslutet strider mot naturen och sunt förnuft.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats på Newsvoice

Liknande artiklar

Majoriteten i Sverige kritiska till genmodifiering De stora livsmedelskedjorna uppger att de inte har livsmedel framställda med genteknik. Men sju av tio svenskar tror att...
Delade meningar om glyfosat "Det är bra att EU-länderna kunde enas", säger miljöminister Karolina Skog (MP) efter att EU gett tillstånd till användn...
Ryssland vill bli ledande exportör av GMO-fria liv... I förra veckan förbjöd en EU-domstol Italien från att förbjuda GMO-odling i landet. Samtidigt väljer Ryssland att satsa ...

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!