Höga halter Roundup i GMO-soja

publicerad 18 december 2014
Foto: Neil Palmer (CIAT)/CC BY-SA 2.0

The Ecologist har i ett laboratorietest jämfört tre olika varianter av sojabönor: genmodifierade, ekologiska, samt konventionellt odlade men icke genmodifierade. GM-bönorna var resistenta mot bekämpningsmedlet Roundup vars aktiva ingrediens är glyfosat.

I dessa bönor hittades såväl glyfosat som aminometylfosfonsyra, som är dess huvudsakliga nedbrytningsprodukt – i snitt nio milligram per kilo. Inga spår av dessa ämnen fanns i de andra bönorna.

Enligt Monsanto är halter på över 5,6 milligram per kilo ”extrema” och långt över normen. Men i testet visade sju av tio prov på GM-bönor halter som vida översteg den gränsen.

Maxvärdet för glyfosat i sojabönor har höjts i länder där Roundup Ready-bönor produceras. Ökningen tycks inte vara baserad på forsk­ning om ämnenas faktiska effekter, utan snarare vara gjord för att överstiga den halt som uppmätts i bönorna, skriver The Ecologist.

Många bekämpningsmedel är mer giftiga än vad konventionella tester visar eftersom man endast prövar den aktiva ingrediensen. Men medlen innehåller även hjälpämnen som förstärker effekten, men som inte tas med i beräkningarna.

The Ecologist fann även att de ekologiskt odlade bönorna var mest näringsrika och innehöll mer protein och mindre mättade fetter än de konventionellt odlade.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!