Vanlig förädling bättre än GMO

publicerad 8 november 2015

Traditionell växtförädling har visat sig bättre på att framställa grödor som tål torka än genmanipulering, enligt forskare vid International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT).

Projektet Improved Maize for African Soils Project (IMMAS) har sedan starten 2010 tagit fram 21 konventionellt framavlade majssorter som kan öka produktionen med upp till ett ton per hektar.

Projektet The Drought Tolerant Maize for Africa har tagit fram 153 nya varianter, som till år 2016 beräknas kunna minska antalet människor som lever…

 


Liknande artiklar: