Dan Ahlmark


Kulturmarxismen och språket

KrönikorVi ska öka användningen av ord som är viktiga i ett frihetligt samhälle, och som maktfullkomliga människor därför vill få bort. Det skriver Dan Ahlmark i sin lördagskrönika.


Foto: Elvert Barnes/CC BY-SA 2.0

Utnyttjandet av känslor i dagens politik är förödande

KrönikorNär man som dagens vänster främst är fäst i en ideologi utan större verklighetsförankring, kommer skapandet av känslor att bli ett mycket viktigt medel för att vinna framgång, skriver Dan Ahlmark.


Är vi i slutet av riktig svensk demokrati?

KrönikorI kombination med den breda regeringskoalitionens respektlösa inställning till yttrandefriheten är EU ett reellt hot mot den svenska demokratin. Det skriver Dan Ahlmark.


Foto: Thiémard Horlogerie/CC BY-SA 2.0

Vilken människa har vänstern skapat?

KrönikorDan Ahlmark: Kärnan i den människan som vänstern skapat och fortfarande skapar är frånvaron av individuella åsikter.


Foto: rdesign812/CC BY 2.0

Den goda vänstermänniskan

KrönikorAttityden hos dem som helt PK-anpassat sina värderingar och attityder, anger att de i viss mening ser sig som övermänniskor. Det skriver Dan Ahlmark i sin krönika.


Foto: Flickr/PatrickS/CC BY-NC 2.0

Att existera i en låtsasvärld

KrönikorDan Ahlmark: Utvecklingen där åsiktsdemokratin förväxlas med värdegrundsdemokrati medför att vi delvis rör oss i låtsasvärld.


Så bör sociala media reformeras

KrönikorDan Ahlmark tar upp konkreta myndighetsåtgärder och lagändringar som bör komma till för att stärka medborgerliga fri- och rättigheter på sociala medier.


Foto: U.S. Navy /Jesse B. Awalt/Released

Mugabe och den socialdemokratiska antimoralen

Krönikor"Sverige är en av de nationer i väst som starkast stödde Robert Mugabe. Hans bortfall ger en påminnelse om den tvivelaktiga moral som kommit att utmärka den svenska socialdemokratin", skriver Dan Ahlmark.Foto: Mandus Örarbäck/News Øresund

Våra eländiga etablissemang

KrönikorDan Ahlmark: Andrahandsmänniskan och postmodernismen möjliggör ett undermåligt etablissemang i stort och smått.Att skapa en falsk verklighet

KrönikorBakom falska nyheter om klimatet och Trumps förmenta konspiration med Ryssland och finns inte bara finansiella intressen, utan även en socialistisk vilja till stärkt överstatlighet. Det skriver Dan Ahlmark.


Foto: Faye Mozingo/CC BY-SA 2.0

Snöflingorna

KrönikorDan Ahlmark skriver om den grupp unga personer som inte alls eller inte länge varit i yrkeslivet - de så kallade snöflingorna.Foto: Kremlin.ru

Är Kina ett hot mot Väst?

KrönikorVästerlandets ekonomiska politik med Kina ser allt mer ut som ett allvarligt misstag, skriver Dan Ahlmark.

Foto: Can Pac Swire/ CC BY-NC 2.0

Etablissemanget och motståndet mot Trump

KrönikorDan Ahlmark analyserar i denna krönika det amerikanska ekonomiska etablissemangets motstånd mot Donald Trump och dess politiska effekter.


Foto: Jens Ohlsson

Det misslyckade (S)verige

KrönikorDan Ahlmark tar i denna krönika upp vad som skapade förutsättningarna för den välfärd som nu i rask takt raseras.Foto: Pedro Szekely/CC BY-SA 2.0

Kommer välfärdsstaten att dö?

KrönikorDan Ahlmark tar i denna krönika upp den svenska välfärdsstatens branta utförsåkning och att endast en lätt inbromsning inte är något att hurra för.


Foto: Siadhal/CC BY-NC 2.0

Hur kulturpersoner försvarar att EU tar över makten

KrönikorTrettio kulturpersoner ringer i domedagsklockorna och varnar för att överstatsprojektet EU är i stor fara medan de helt saknar respekt för Europas ursprungsbefolkningar, skriver Dan Ahlmark.