Den goda vänstermänniskan

Attityden hos dem som helt PK-anpassat sina värderingar och attityder, anger att de i viss mening ser sig som övermänniskor. Vilka ståndpunkter krävs då egentligen för att kunna räknas som en sådan exemplarisk individ? Det frågar sig Dan Ahlmark i sin krönika.

publicerad 20 oktober 2019

Dagens makthavare visar på många områden vilka värderingar och ståndpunkter som är acceptabla i ett kulturmarxistiskt Sverige.
Genom mekanismer i samhället så som åsiktskorridoren och repressalier – ibland allvarliga – när fel åsikter hos en individ upptäcks, får man en god bild av ett ideal som vi kan kalla “Den goda vänstermänniskan”. Vilka åsikter har då en sådan exemplarisk individ?

Låt oss inledningsvis utgå från ett antal grundkategorier för varje individ:
A) Folkgruppen denne tillhör
B) Nationaliteten
C) Kön/genus
D) Ålder, samt därtill två ytterligare typer av objektiva fakta;
E) Religion och
F)…


 


Liknande artiklar: