Trump tar nya steg i handelspolitiken

Om Trumps handelspolitik får framgång, kommer det avsevärt att minska det amerikanska beroendet av Kina och stärka USA:s återindustrialisering med den ökade ekonomiska tillväxt och politiska inflytande det innebär. Det skriver Dan Ahlmark i veckans lördagskrönika.

publicerad 28 mars 2020

För att förstå den internationella handelspolitiken under det närmaste året, bör man först känna till en viss bakgrund i USA:s och specifikt Donald Trumps handelspolitik.

Två framförhandlade transnationella handelstraktat avseende asiatiska länder respektive EU avvisades redan 2017 av Trump, eftersom bägge bedömdes ha negativa följder för USA. Målet var då istället att ingå bilaterala avtal med vissa asiatiska länder och skjuta på ett större avtal med EU. Trump inledde först förhandlingar om det han ansåg vara det mest katastrofala handelsavtalet i USA:s historia, nämligen frihandelsavtalet 1994 med Mexiko och Kanada (NAFTA). Det beräknades tillsammans med handeln med Kina ha berövat USA över en fjärdedel av den amerikanska tillverkningsindustrin och kraftigt skadat ett flertal delstater i nordöstra USA. Ett nytt avtal tvingades fram av Trump, som annars hade sagt upp det för att istället gå tillbaka till läget före NAFTA.

Detta nya avtal (USMCA) undertecknades i början av 2020. Genom höga krav på den andel av produktvärdet som ska tillverkas just i Nordamerika samt – beträffande bilindustrin – till vilka minimilöner…


 


Liknande artiklar: