Så bör sociala media reformeras

Kraven på nya riktlinjer för sociala medieplattformar har ökat i takt med tech-jättarnas övergrepp på demokratin. Dan Ahlmark tar i sin senaste krönika upp mer konkreta möjligheter till politiska åtgärder och lagändringar för att stärka medborgerliga fri- och rättigheter på internet.

publicerad 3 oktober 2019

Huvudskälet till att sociala media bör reformeras är att de största plattformarna allvarligt begränsar användarnas yttrandefrihet. Det leder genom storleken på företagen till en politisk indoktrinering, som dessutom genom sociala medias manipulationer i valtider lätt kan påverka valutgångar1,2. Det innebär att vår demokrati kapas av framgångsrika media-entreprenörer och att den…


 


Liknande artiklar: