Vetenskap

Forskning: Människor föredrar sin egen folkgrupp redan vid spädbarnsålder

Människan har en medfödd attraktion till sin egen folkgrupp visar forskning

Två nya studier visar att människan redan vid sex månaders ålder uppvisar partiskhet till förmån för medlemmar av sin egen folkgrupp och mot medlemmar av andra folkgrupper.

University of Toronto i Kanada har i samarbete med forskare från Storbritannien, USA, Frankrike och Kina genomfört två studier som visar att människan uppvisar ”rasistiskt” beteende så tidigt som vid sex till nio månaders ålder.
Den första studien som genomfördes visade att spädbarn efter sex månader började förknippa ansikten från den egna folkgruppen med glad musik och ansikten från främmande folkgrupper med sorgsen musik.

I den andra studien som genomfördes kunde forskarna se att spädbarn under upplärning är mer villiga att söka efter ledtrådar i ansiktet på vuxna från sin egen folkgrupp än från vuxna av främmande folkgrupper när de är osäkra på sitt eget beteende.

Forskarna som ligger bakom studien menar att dessa upptäckter kan komma att förändra den tidigare synen på rasliga ”fördomar”. Den allmänna meningen har bland annat varit att rasmedvetenhet uppkommer först i grundskoleåldern och att ”fördomar” mot andra folkgrupper uppkommer i samband med negativa erfarenheter av dessa.

Den nya studien visar istället att människans rasmedvetenhet växer fram oberoende av tidigare möten med människor från andra folkgrupper.

Slutsatsen som forskarna drar är dock inte att rasmedvetenhet är något naturligt. Istället menar man att problemet ligger i avsaknaden av kontakt med vuxna från andra folkgrupper och att man nu ska kunna använda de nyvunna kunskaperna till att ”motverka rasism”.

— Ifall vi kan peka ut startpunkten för rasliga fördomar, vilket vi kan ha lyckats med här, så kan vi också börja hitta sätt att förhindra att rasliga fördomar uppkommer, förklarar dr. Naiqi G. Xiao, som är en av forskarna bakom studien.

Xiao menar att spädbarn lär sig från de människor som de oftast kommer i kontakt med och att lösningen således ska vara att utsätta dem för främlingar ifrån andra folkgrupper i allt högre utsträckning.

 

Källa: ScienceDaily

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!