Libertarianska perspektiv

Libertarianska perspektiv är relevanta i en tid där totalitära tendenser och negativ kollektivism främjas på bred front, skriver Dan Ahlmark. I sin lördagskrönika presenterar han några tillämpningar av libertariansk politik på ett antal centrala områden.

publicerad 8 februari 2020

Libertarianismen är idag den ledande ideologin för mänsklig frihet i Sverige. Dagens socialkonservatism innehåller motsägelsefulla komponenter och socialliberalismen litar traditionellt för mycket på statlig politik och för lite på individuell frihet. Jag ska i nedan på några områden visa kontrasten mellan dagens svenska politik och en libertariansk sådan.

Invandringspolitik

Jag har granskat svensk invandringspolitik i ett antal artiklar som belyser många olika aspekter.1 Orsakerna till massinvandringen kan spåras till Perssons nya invandringspolitik 2005, vars resultat 2006-2010 medförde volymer runt 100 000 invandrare per år och SD:s inträde i riksdagen 2010. Kriget i Syrien ledde sedan till en okontrollerad invandring därifrån, vilken också utnyttjades av medborgare i andra länder, vilka av ekonomiska skäl ville komma till Europa. Men grunden var socialdemokratins politik att utrikes skaffa nya proletärer, när deras inhemska väljare genom marknadsekonomins fördelar inte längre var trogna partiet.

Det finns inget skäl att tvinga svenska medborgare att ekonomiskt understödja invandring, vilket är ett av huvudskälen till att avvisa dagens politik. Med tanke på vad vi nu känner till om kostnaderna…


 


Liknande artiklar: