Våra eländiga etablissemang

publicerad 28 augusti 2019
Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi träffar tullpersonal.

Sveriges förnämsta etablissemang är den grupp av ledande politiker i riksdagspartierna, representanter för fackliga centralorganisationer och de största näringslivsorganisationerna inklusive ägarrepresentanter för de största koncernerna samt medialedare. Dessa kan tillsammans bilda ett konsensus som förmår driva viktiga nationella frågor mot en förutbestämd lösning. Vi såg ett sådant konsensus i samband med euro-omröstningen, där socialdemokraterna, de tongivande borgerliga partierna, de största fackförenings- och näringslivsorganisationerna samt huvuddelen av media tillsammans drev linjen att Sverige skulle acceptera euron. Vi kan förvänta oss en liknande uppställning i till exempel en kommande folkomröstning att ingå i ett federalt Europa med en huvudsakligen försvunnen svensk suveränitet.

Det finns ett betydande antal lägre etablissemang innehållande de ledande personerna på olika samhällsområden (bara inom kultursektorn finns ett flertal grupper). Deras grad av politisk eller kulturmarxistisk indoktrinering varierar. Ett etablissemang som höljt sig med vanära de senaste åren är det penningpolitiska och innefattar Riksbanken, stora banker och ledande nationalekonomer. Dessa har beträffande landets viktigaste rent ekonomiska fråga idag utan väsentliga protester accepterat att Riksbanken utnyttjar negativa räntor. Sådana leder…


 


Liknande artiklar: