Att existera i en låtsasvärld

Den traditionella hållningen i en demokrati är åsiktsfriheten, som avser att alla ska få ha sin åsikt och kunna framställa den offentligt. Denna har förväxlats med den rådande värdegrundsdemokratin, där ett antal åsikter måste accepteras av alla som önskar yttra sig och betraktas som demokrater. Den senares framfart på bekostnad av den förra medför att vi i Sverige delvis rör oss i låtsasvärld. Det skriver Dan Ahlmark i sin krönika.

publicerad 9 oktober 2019

Dissidenter i det nya Sverige möter förhållanden som på vissa sätt liknar det kommunistiska Östeuropas – men fortfarande mycket mildare och vanligen ännu utan fysiskt våld. Många företeelser har dock klara likheter med vad man där upplevde politiskt i form av offentliga lögner, det offentliga undvikandet av frågeställningar som kritiskt ifrågasätter dagens politik, vägran att insamla eller publicera statistik som belyser missförhållanden gällande kontroversiella policyn, det informella förbudet för många oppositionella att publicera sig i konventionell media, självcensuren inom konventionell media och åsiktskorridorens upprätthållande överallt.

Det medför att vi nu i Sverige delvis rör oss i en låtsasvärld, där saker…


 


Liknande artiklar: