Det breda angreppet på Sverige

Kulturmarxismen presenteras mjukt som att vara snäll mot alla, men har i praktiken skapat ett samhällsskadligt monster. Dan Ahlmark fortsätter utforska postmodernismens politiska uttryck.

publicerad 16 februari 2020

Kulturmarxismen är postmodernismens samhällspolitiska uttryck, och den ideologin angriper nu det svenska samhället på ett förkrossande stort antal områden. Vissa av dessa är av grundläggande betydelse för ett land. Vänstern försöker helt enkelt genomföra det som den italienske marxisten Antonio Gramsci drog upp riktlinjerna för under mellankrigstiden, nämligen att göra om samhällets kultur så befolkningen allmänt börjar tänka i marxistiska banor gällande de flesta viktiga frågor.1 Om och när det stadiet nås, kan den hårda vänstern så småningom erövra den politiska makten. Sverige befinner sig nu i en tidig fas av en sådan utveckling, och nedan beskrivs ett antal destruktiva exempel på dagens socialism – kulturmarxismen.

Den postmodernistiska kunskapsteorin säger att människans förmåga att klarlägga och fastställa verkligheten är så begränsad, att man inte säkert kan fastslå vad som är sant eller ej. Det innebär att människans förnuft, logik och empiri påstås inte kunna vara utslagsgivande faktorer för att avgöra samhälleliga och politiska frågor. Men när förnuftet kopplas bort, blir ersättningen ofta ren ideologi, känslor och rent oförnuft.

Språket är…


 


Liknande artiklar: