Kulturmarxismen och språket

Det är med ord som det är med kontanter: när allmänheten inte längre använder dem, försvinner de och vi överlämnar kunskapen om våra privatliv till banker och det offentliga. Vi måste därför – precis som beträffande kontanter – själva öka användningen av ord som är viktiga i ett frihetligt samhälle, och som maktfullkomliga människor därför vill få bort. Det skriver Dan Ahlmark.

publicerad 7 december 2019

Den amerikanske TV-kommentatorn Tucker Carlson talade om hur vänstern berövar oss vårt tänkande genom att beröva oss vissa ord:

Språket gör tanken möjlig. När ord försvinner, så försvinner också vår förmåga att tänka de begrepp, som de orden representerar. När de hindrar dig från att säga det uppenbara, blir det så småningom omöjligt att se det uppenbara. Och det är naturligtvis skälet till att de gör så. De som kontrollerar dina ord, kontrollerar ditt sinne. 1

De ord som förs in för att ersätta tidigare, är fyllda med ett annorlunda innehåll, och användning av dem leder då till annorlunda åsikter. Många ord försvinner, används inte längre eller undanhålles – för att de inte överensstämmer med eller ses som ett potentiellt hot mot vänsterns drivande ideologi (kulturmarxismen).

Det är som med kontanter: när allmänheten inte längre använder sådana, försvinner de och vi överlämnar kunskapen om våra privatliv till banker och det offentliga. Vi måste – precis som beträffande kontanter – själva mera börja använda de ord, som är viktiga i…


 


Liknande artiklar: