Vilken människa har vänstern skapat?

Idag räknar världen 30 år efter Berlinmurens fall och den ortodoxa marxism-leninismens död i Europa. Närvaron av marxistiskt influerade ideologier är dock fortfarande påtaglig och fortsätter att störa människors andliga utveckling. Det skriver Dan Ahlmark i sin lördagskrönika.

publicerad 9 november 2019
Berlinmuren 1989.

Människan som vänstern skapar idag är i vissa avseenden samma människa som tidigare, före den klassiska marxismens och murens fall: personer som ofta passivt och lydigt accepterar de åsikter vänstern formulerat, och i sitt beteende följer dess angivna normer.

Kärnan i denna rätt okritiska acceptans är frånvaron av individuella åsikter. Värderingarna och ståndpunkterna som följer av detta, avser idag många områden, eftersom kulturmarxism – den ideologi som efterträdde ortodox marxism – försöker påverka de allra flesta ämnen av betydelse. Det medför då en kraft, som överallt stoppar människors andliga utveckling tvärt och influerar otaliga individer så att de blir mindre människor än de borde vara.

Kollektivism genomsyrar därför det mesta i det svenska samhället. Sverige är sedan länge troligen det mest massindoktrinerade demokratiska landet i världen. Alltifrån treårsåldern bearbetar man medborgarna i dagis, förskola, sedan skola och högre utbildning; genom statsmedia och en stor del av övrig massmedia, där åsiktskorridoren också härskar; fackföreningsrörelsen; främst – men alls inte enbart – vänsterns olika partier och av dem kontrollerade eller finansierade organisationer;…


 


Liknande artiklar: