Utnyttjandet av känslor i dagens politik är förödande

När man som dagens vänster främst är fäst i en ideologi utan större verklighetsförankring, kommer skapandet av känslor att bli ett mycket viktigt medel för att vinna framgång. Det skriver Dan Ahlmark.

publicerad 1 december 2019

I och med murens fall föll också den ekonomiska marxismen. Eftersom den ändå bekände sig till viss rationalism, logik och objektivitet förlorades därmed också vänsterns kontakt med verkligheten. När socialisterna ideologiskt allmänt övergick från olika varianter av ortodox marxism till postmodernism, öppnade sig möjligheten att fritt hävda många rätt groteska åsikter, som tidigare hållits i koppel på grund av oförmågan att rationellt motivera dem. Nu släpptes de fria. I det sammanhanget är då postmodernismen den filosofi och fasad som intellektuellt rättfärdigar de nya åsikterna, så att folk inte öppet ska skratta åt dem.

När man därför som dagens vänster främst är fäst i en ideologi utan större verklighetsförankring, kommer skapandet av känslor att bli ett mycket viktigt medel för att vinna framgång. Nittonhundratalets alla totalitära rörelser framkallade och utnyttjade sådana maximalt. Ett enkelt sätt att åstadkomma dem är att deklarera avsikterna och målen för en viss politik, och vilka låter så goda, så effektiva och förmånliga, att de för de tanklösa sopar bort alla tvivel. Men att resultatet av politiken…


 


Liknande artiklar: