förskola
Jordan B Peterson varnar för kollaps av Tyskland och hela Europa

Veckans teckningFörskolor för friskare barn och miljö

MiljöFörskolan Väktaren står klar som den tredje i sitt slag i Huddinge kommun, byggt enligt "passivhusmodellen" av det kommunala fastighetsbolaget Huge fastigheter.