Inrikes

Steget efter


Förskolor för friskare barn och miljö

Miljö Förskolan Väktaren står klar som den tredje i sitt slag i Huddinge kommun, byggt enligt "passivhusmodellen" av det kommunala fastighetsbolaget Huge fastigheter.