förskola
Veckans teckningFörskolor för friskare barn och miljö

MiljöFörskolan Väktaren står klar som den tredje i sitt slag i Huddinge kommun, byggt enligt "passivhusmodellen" av det kommunala fastighetsbolaget Huge fastigheter.