Barns lek mer kreativ utan surfplattor

publicerad 23 november 2022
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Barn är mindre kreativa när de leker med surfplattor jämfört med vid fysisk lek. Det visar en ny studie som gjorts av Uppsala universitet, tillsammans med Institute of Education på University College London i Storbritannien, som har undersökt förskolebarns olika lekaktiviteter.

I studien deltog två förskolor med sammanlagt 30 barn bestående av 2-åringar och 4-5-åringar. När barnen sedan deltog i så kallad fri lek, det vill säga utan större medverkan från pedagoger, jämförde man nära 100 olika lekaktiviteter som barnen ägnade sig åt. Enligt studien var omkring 57 procent av barnens tid på förskolan fri lek.

Via video undersökte man diverse mönster och liknande aspekter av barnens lek. Forskarna tittade på vad barnen gjorde när de lekte med surfplattor jämfört med fysiska leksaker som till exempel klossar eller utklädningskläder. Tidigare studier har tittat på appar med exempelvis virtuell verklighet som användning i förskolan, men i den här studien granskade man hur barnen leker med de vanliga populära apparna.

Studien visar att leken med surfplattorna var mer utforskande, men däremot hade mindre element av låtsas- och fantasilek. Karaktären på leken med surfplattor skiljde sig också från lekar som barn i åldern vanligtvis leker. Barnen var mer kreativa i lek utanför skärmarna.

Även om studien är ganska liten visar den att man kanske ska vara försiktig med att använda pekskärmar med förskolebarn, säger Robin Samuelsson, språkforskare vid Uppsala universitet. Vi hoppas att våra resultat är betydelsefulla och till hjälp för personal inom förskolan men också för föräldrar och andra som möter barn och teknologi i vardagen.

Studien har byggt vidare på en tidigare studie om interaktionsmönster mellan lärare och barn med surfplattor. I den jämfördes bland annat bokläsning med surfplattor som visade att barn pratar mindre i situationer med surfplattorna.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!