Han är drivande bakom aktivismen på svenska Wikipedia

Politiska aktivismen på Wikipedia

  • Harald Andersson har bakom sitt alias "Adville" under mer än tio års tid varit en av de mest aktiva användarna på svenska Wikipedia och ligger bakom så många som 50 000 artikelredigeringar.
  • Andersson har varit särskilt drivande i uppslagsverkets politiska förvridning, där meningsmotståndare systematiskt tyngs ned av nedsättande beteckningar och vilseledande desinformation.
  • Den ideologiskt präglade aktivismen uttrycks bland annat i sympatier med den vänsterextrema miljön och den nyateistiska rörelsen, vars artiklar samtidigt hängivet försvaras från alla former av kritik.
  • När Nya Dagbladets reporter når honom på telefon säger han att han blivit "beroende".
publicerad 3 maj 2023
- av Isac Boman
Harald Andersson, administratören på svenska Wikipedia bakom signaturen "Adville".

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Svenskspråkiga Wikipedia har tidigare ofta lyfts fram som en öppen och oberoende encyklopedi där privatpersoner med olika specialintressen uppfattats kunna bidra med kvalitativa källhänvisningar och bidra till objektiva artiklar i det omfattande nätbiblioteket. Uppslagsverkets grundare Larry Sanger har samtidigt med sorg konstaterat att verkligheten idag är en helt annan jämfört med hur det såg ut vid starten 2001. I ett uttalande 2020 gick Sanger så långt som att säga att de moderatorer som kommit att dominera plattformen “lever i en fantasivärld” och att sajtens neutralitetspolicy i praktiken numera är definitivt död.

Det är dags att Wikipedia erkänner att man har övergett NPOV (neutralitet som policy reds.anm.). Åtminstone borde man erkänna att man omdefinierat begreppet på ett sätt som gör det fullständigt oförenligt med den ursprungliga uppfattningen om neutralitet”, betonade han.

Den politiska subversionen av Wikipedia har dock på intet vis skett spontant. Bakom den ideologiska förvridningen ligger aktivister som infiltrerat plattformen och systematiskt nyttjar sitt inflytande för att avgöra vilka ämnen som förtjänar en egen artikel, hur artikelobjekten ska beskrivas samt genom att definiera vilka källor som är godkända – och vilka som är förbjudna.

En tidigare skribent på uppslagsverket vittnar om att den ideologiska vridningen drivits på av aktivister som präglas av en vänsterextrem föreställningsvärld där oliktänkande motarbetas systematiskt, såväl internt som externt. Den förmenta källkritiken beskrivs som intellektuellt ohederlig, där nästan enbart källor från den ena sidan av det politiska spektrat godkänns.

Wikipedia har infiltrerats av kulturmarxister som har drivit uppslagsverket till att bli ännu ett propagandamedium. Därför accepteras vänsterextrema tidskrifter (som Expo) och judiska lobbyorganisationer (som ADL) som källor till faktapåståenden utan inbördes motstånd, medan högerkällor nästan utan undantag är svartlistade. Även liberalkonservativa Nyheter Idag är svartlistad som källa på svenskspråkiga Wikipedia då den anses vara “högerextrem”.

Stora återkommande diskussioner bland Wikipedias administratörer och etablerade användare om hur man bör tysta framförallt nya användare som uttrycker kritik mot tendentiösa vänsterkällor har hållits genom åren”, tillägger han och pekar på att kritiker mot den politiska vridningen blockerats och på andra sätt bestraffats.

Många oppositionellt inriktade aktörer även i Sverige har likt Larry Sanger konstaterat att Wikipedia kommit att bli ett politiskt vapen som används för att misstänkliggöra meningsmotståndare till den lilla kärna som i praktiken kontrollerar svenska Wikipedia.

Nya Dagbladet kan nu avslöja identiteten på en av de absolut mest drivna aktivisterna som ligger bakom tiotusentals redigeringar på plattformen.

“Adville”

En person som pekas ut som särskilt drivande i subversionen av svenska Wikipedia går under signaturen “Adville”, pseudonym för Harald Andersson. Han har varit administratör på uppslagsverket sedan 2011 och även suttit som styrelseledamot i föreningen Wikimedia Sverige. Andersson, som idag bor i Stockholmstrakten, kommer ursprungligen från Blekinge och har en bakgrund som lärare, även om han enligt egen utsago numera arbetar inom medicinsk teknik och labbteknik.

Harald Andersson i sin hemregion Blekinge. Foto: Adville/CC BY 3.0

Under sina år på Wikipedia har han hunnit med så mycket som 50 000 artikelredigeringar. Även om många av dessa är av opolitisk karaktär är det samtidigt tydligt att Andersson är starkt engagerad i många politiskt laddade ämnen och att han lagt mycket stor energi på att försöka få systemkritiska röster att framstå i negativ dager. Faktum är att det nästan är svårt att hitta en artikel om någon systemkritisk företeelse, organisation eller person på det svenska uppslagsverket där “Adville” inte varit inne och redigerat eller deltagit i diskussionerna – konsekvent i syfte att försvara användandet av nedsättande beskrivningar och negativa epitet på meningsmotståndare.

Vänsterextrem underrättelsegrupp frekvent källa

Andersson uttrycker sig själv bland annat som en varm förespråkare av att använda underrättelsegruppen kring den vänsterextrema stiftelsen Expo som källa till artiklar på uppslagsverket. Trots organisationens välkända rötter i den våldsbejakande vänsterextrema miljön, av Säkerhetspolisen benämnd som den ”autonoma rörelsen”, menar han inte bara att denna ska betraktas som en neutral källa, utan bistår även själv med att rensa bort kritik mot underrättelsegruppen som förekommer på uppslagsverket.

Jag tror du har missförstått vad Expo är. Läs deras artikel så ser du att det är en stiftelse vars uppdrag är att “upplysa allmänheten om rasism och främlingsfientlighet genom tidningsproduktion och tidningsutgivning”. Med det specifika uppdraget skall de inte forska i religiös extremism, även om det är en väldigt viktig sak. Att du även säger de är vänster motsägs väl av att det suttit moderata politiker i dess styrelse. De moderater jag känner skulle aldrig sätta sig i en styrelse för en vänsterorganisation”, skriver han i en diskussion.

En annan ideologiskt präglad organisation som han ägnat sig åt att rensa bort kritik för är lobbyorganisationen Vetenskap och Folkbildning, VoF, en svensk gren av den internationella nyateistiska så kallade “skeptikerrörelsen”.

Sin egen syn på “källkritik” beskriver Andersson i övrigt inte i första hand som att hänvisa till originalkällor och grundfakta, utan till vad han beskriver som ”media som går att lita på”. Specifikt nämner han Bonniertidningen DN och skattefinansierade SVT som exempel på vad han menar med detta begrepp.

Att skriva på Wikipedia kräver att man har ett visst mått av källkritik och kan förstå skillnaden mellan DN och SVT jämfört med Avpixlat. Om man tycker det är svårt att inse varför man inte skall använda avpixlat så skulle jag rekommendera att man går till sidor på nätet som behandlar källkritik och studerar det en del. Det gör även att vi andra kan få arbeta med det vi brukar göra. Förbättra uppslagsverket, med bra källhänvisningar”, skriver han.

Vi använder inte heller häntextra eller se och hör. Källkritik kallas det”, fortsätter han.

Bilder från Harald Anderssons Facebook-profil.

Meningsmotståndare skrivs ner

Mönstret att tillskriva oppositionellt inriktade personer och organisationer olika epitet eller förminska dem återkommer frekvent i Anderssons arbetssätt. I artikeln om riksdagsledamoten, den tidigare sverigedemokraten Elsa Widding, ändrar han bland annat inledningen och byter ut ”klimatdebattör” till ”debattör” och lägger till ordet ”klimatskeptiker” för att beskriva henne. Det läggs också stort fokus på att hänvisa till källor som menar att Widding har fel i sina slutsatser.

En annan organisation som Andersson ägnat stor kraft åt att skriva ner är Strålskyddsstiftelsen.

Det var länge sedan jag läste denna artikel. Den verkar inte ha fått någon kärlek sedan 2010 då hon höll på med hur farligt 3G var, och elöverkänslighet så klart. Förutom chemtrails finns det nog många andra konspirationsteorier som hon tagit upp” kommenterar han på Strålskyddsstiftelsens diskussionssida om ordföranden Mona Nilsson.

Kanske kategorin ”konspirationsteoretiker”skulle läggas in här då hon sprider många sådana?” föreslår han vidare.

Även vad gäller kontroversiella teman som ras och intelligens har Andersson varit aktiv i att försöka styra artiklarnas utformning och redigerar godtyckligt bort information som han själv inte omfattar – något som även orsakar irritation bland andra användare på Wikipedia.

Så istället skall du bestämma vad som är relevant att skriva om på Wikipedia istället för att objektivt presentera informationen och låta läsaren avgöra vad de tror på?” frågar användaren Anders den vise i en diskussion.

“Adville” svarar då att ”alla källor är inte lika bra”, att Wikipedias trovärdighet bygger på ”bra källor” och att ett citat från en välrenommerad forskare inte ska inkluderas eftersom det, enligt honom, ”finns på i stort sett alla rasistsidor”.

När en annan användare frågar sig varför artikeln om Nyheter Idag innehåller diverse epitet som tidningens politiska motståndare använder svarar Harald Andersson att epiteten är relevanta eftersom det rör sig om ”ganska tunga” källor – i form av statskanalen SVT.

Även att SVT nyheter betecknar dem på det sättet är ganska tungt. Hade det däremot varit ett vänsterpartistiskt blogginlägg som användes som källa så hade det varit annorlunda”.

Grindvakt åt meningsfränder

Även på det vänsterextrema journalistkollektivet Researchgruppens wiki-sida har Andersson exempelvis varit inne och raderat informationen att Martin Fredriksson, sedermera informatör åt Säpo, tidigare varit med i den våldsbejakande gruppen AFA.

Fredrikssons AFA-engagemang var visserligen intressant, men skall stå i personartikeln. Är ju inte intressant att han var medlem 10 år innan han blev med i researchgruppen”, hävdar han där.

Ett annat exempel där “Adville” syns är artikeln om Rapid onset gender dysphoria (ROGD) – en beteckning för hypotesen att könsdysfori kan orsakas av kamratinflytande och social smitta. I detta fall är Andersson inne och krigar i artikelredigeringen och hävdar att det handlar om ”ett begrepp som enligt tillgänglig fakta inte är relevant och saknar vetenskaplig grund precis som ID och kulturmarxism”. Resultatet som följer är att nästan hela artikelingressen handlar om att termen är ”ovetenskaplig”.

“Adville” fortsätter att dyka upp i politiskt laddade artiklar, exempelvis i artikeln om den amerikanska vänsterliberala kanalen CNN:s artikel där han proklamerar att ”CNN är en godkänd källa och vi behöver inte diskutera det” och menar att det framförallt är ”folk som inte gillar neutral rapportering av tex Trump” som beskriver kanalen som partisk.

Det är otroligt stor skillnad mellan CNN och ex Fox. Inser man inte det så blir mycket väldigt fel”, deklarerar han vidare.

Exempelvis vad gäller debattören Henrik Arnstad, som gjort sig känd för sin aktivism mot Sverigedemokraterna, har Andersson själv skapat artikeln om dennes bok ”Älskade fascism: de svartbruna rörelsernas ideologi och historia” och även varit inne och raderat information i artikeln om Henrik Arnstad som pekar på att denne ljugit om sina akademiska meriter och vid tidpunkten inte hade någon fil kand i historia som förespeglats.

Harald “Adville” Andersson. Foto: LinkedIn

En aversion mot ”alternativmedia” framgår också tydligt i Anderssons redigering, där han i artikeln om tidningen Nya Tider hävdar att ”det framgår även i stort sett varje annan media att detta är en högerextrem tidning”. När en annan användare ifrågasätter att epitetet ”högerextrem” ska användas redan i första meningen svarar “Adville” att ”det är väl källbelagt” och att ”vi ska vara raka och tydliga med vad saker är”.

Jag föreslår du läser om wikipedias källkrav innan du länkar till högerextrema propagandaartiklar för att bevisa att DN inte är att lita på. Vi har ganska så mycket högre krav på tillförlitlighet än nyheter idag, exponerat och allt vad de nu kallar sig”, skriver han i en annan diskussion.

Kulturmarxism, vanligen åsyftande den ideologiska rörelse med rötterna hos den så kallade Frankfurtskolans marxistiska teoretiker, är ett annat begrepp som enligt Harald Andersson ska beskrivas som en ”konspirationsteori”. Redigerare som ifrågasätter beteckningen hänvisas till ”att läsa diskussionerna i arkivet många gånger där det tydligt framgår varför detta är en konspirationsteori”.

Att ta upp de som tror på konspirationen och att deras ’sanning’ är lika rätt är som att vi skulle ta upp intelligent design och likställa den med evolutionen”, hävdar han vidare.

Det sammantagna mönstret som ständigt återkommer i olika sammanhang är en närmast fanatisk tilltro till auktoriteter och en hård kontroll över politiskt laddade artiklar.

Själv menar dock Andersson att han inte är speciellt politiskt intresserad.

“Samhällsfrågor inte mitt område”

I en kommentar på telefon delger Harald Andersson bland annat ett längre resonemang kring varför underrättelsegruppen kring vänsterextrema stiftelsen Expo enligt honom ska ses som en neutral källa.

Många skriver att Expo är vänsterextremt, men jag vet att det suttit moderater i styrelsen. En moderat skulle ju aldrig sätta sig i en vänsterextrem organisation. Fast Expo är ju ingen organisation, det är ju en stiftelse. Deras stadgar är ju att de ska forska på högerextremism och därför har de ju blivit experter på högerextremism och de används av både borgerliga regeringar och vänsterregeringar.

Andersson delger även andra utvecklade resonemang kring olika aktörer, men hävdar samtidigt att han inte är intresserad av dylika samhällsfrågor överhuvudtaget.

Det jag egentligen fokuserar på är medicin, och historia, tycker jag om. Och sen, vi har neutralitet. Egentligen är samhällsområdena inte mitt område, jag tycker det är ganska tråkigt, hävdar han.

Drivkraften till de redigeringar han gör beskriver han samtidigt som att han gör det “för att det är kul”.

Det låter fel när man säger det, men man blir beroende. När jag är ledig sitter jag och tittar. Och skriver.

 

Så hittar du "Advilles" redigeringar

I och med att Harald Andersson ligger bakom tiotusentals redigeringar på svenska Wikipedia är det en närmast övermäktig uppgift att gå igenom allting. De exempel som lyfts i artikeln är blott ett axplock av ett enormt material.

Samtliga redigeringar han ligger bakom kan tas del av här.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!