Inrikes

L vinn införa skoltvång för 5-åringar – “ökar friheten”

Nyamko Sabuni gillar inte att alla barn inte går i förskolan.

Liberalerna vill göra det obligatoriskt med förskola från fem års ålder med motiveringen att förbereda barnen för skolan senare. I praktiken innebär det ett förskoletvång där föräldrar som vill vara hemma med sina barn körs över.

Det var under L-ledaren Nyamko Sabunis sommartal i Stockholm som hon påpekade vikten av att satsa på den svenska skolan och förskolan och hur viktigt det är att ingen slipper undan den.
– Vi vill att alla ska ta del av förskolan för att kunna vara redo för skolan senare, menar Sabuni enligt DN.

Vidare hävdar hon att eleverna har för dåliga resultat i skolan och att det därför är ett måste att förlänga skolgången med obligatorisk förskola om eleverna i framtiden ska kunna få arbete, med anspelning på barn med invandrarbakgrund. Hon påpekar att invandrarbarnen ända upp i tonåren har stora problem att göra sig förstådda på det svenska språket.

Att barnen ska tvingas in i förskolan mot föräldrarnas vilja beskrivs av Sabuni som någonting som ”ökar individens frihet”, exakt hur individen eller familjerna blir mer fria av tvångsåtgärder framgår dock inte av talet.

– Det är vad människor behöver och vad landet behöver för utveckling. Det ökar individens frihet. Vi ser i dag att otryggheten i dag präglar många av de utsatta områdena. Skolan och språket är nyckeln till att avhjälpa det, säger Sabuni.

Sabuni deklarerar också att man vill satsa på att lära ut mer svenska i förskolans läroplan och att minst betyget C ska krävas för att bli antagen till förskollärarutbildningen så att man slipper den rådande situationen då ett stort antal anställda på förskolorna inte kan prata ordentlig svenska.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!