Annie Lööf kräver allmän förskola från två års ålder

Valet 2022

publicerad 7 september 2022
- av Redaktionen
Annie Lööf vill se fler barn i förskola.

Centerpartiet vill att den allmänna förskolan utökas till att gälla redan från två års ålder – och hävdar att detta behövs för att “öka integrationen och jämställdheten” runt om i landet.

Partiet påstår att det inte handlar om någon tvångsåtgärd – utan om ett erbjudande, och man vill även att barn ska få vara på “fritids” tio timmar i veckan utan att föräldrarna behöver betala någon avgift.

– Nästa regering måste ha fokus på barnen, vi behöver en skola som är bra men också att fler barn får möjlighet att gå i förskolan och på fritids, kommenterar C-ledaren.

Idag erbjuds allmän förskola till barn från tre års ålder – att sänka denna gräns ytterligare till två år ska enligt Lööf leda till en bättre integration och jämställdhet.

– Att utvidga den är oerhört viktigt utifrån ett jämställdhetsperspektiv… De barn som gynnas mest av en bra förskola tidigt, är de som har svårast förutsättningar.

Kostnaden för skattebetalarna om förslagen blir verklighet beräknas hamna på cirka 5,5 miljarder kronor.

Vidare vill Centerpartiet att de skattefinansierade friskolebolagen även fortsättningsvis ska få betala ut vinst till sina ägare – men att vissa krav ska ställas och uppfyllas, exempelvis andel behöriga lärare, tillgång till skolbibliotek och liknande.

Lööf upprepar dessutom sitt löfte om att hon och Centerpartiet vägrar all form av samarbete med en regering som stöds av Sverigedemokraterna.

Allmän förskola erbjuds idag till barn från och med höstterminen dessa fyller tre år. Omfattningen är 525 avgiftsfria timmar per år och gäller oavsett vad föräldrarna har för sysselsättning eller situation i övrigt.

Svenska kommuner är tvingade att erbjuda allmän förskola i denna omfattning – cirka tre timmar om dagen under skolans terminer och detta även om barnen redan är inskrivna i andra verksamheter, exempelvis pedagogisk omsorg.

Den allmänna förskolan är idag frivillig. Skolplikt börjar istället höstterminen då barnet fyller sex år och börjar förskoleklass.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!