Hälsofarlig luft vid hälften av landets förskolor

publicerad 5 mars 2024
- av Sofie Persson
Barn är känsligare för luftföroreningar än vuxna.

Omkring hälften av svenska förskolor ligger i områden där utomhusluften kan vara direkt skadlig, enligt en granskning från skattefinansierade Ekot. Trots detta når förskolorna upp till de gällande lagkraven – krav som enligt experter är att betrakta som förlegade och måste uppdateras.

Tillsammans med SMHI har skattefinansierade SR granskat utomhusluften vid landets över 9000 förskolor. Granskningen har gjorts genom en ny avancerad modell där mängden luftföroreningar räknats fram på kvartersnivå i hela Sverige.

SMHI har tittat på tidigare mätningar av luften och sedan lagt till fler detaljer för bland annat utsläpp från vägtrafiken, vedeldning, byggnader samt utgått efter väder.

Cirka hälften av alla landets förskolor ligger kring områden där luftföroreningarna är på nivåer som enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är skadliga för barnen. Detta beror bland annat på att flertalet förskolor ligger nära stora vägar.

“Påverkar barnens totala exponering”

Eftersom barn på gruppnivå är känsligare för luftföroreningar än vuxna finns det också större risker att få skadliga hälsoeffekter för dem, menar Anna Oudin, docent i epidemiologi vid Lunds universitet

Vi vet att många barn tillbringar majoriteten av sin tid utomhus just vid förskolan. Så var förskolan ligger påverkar barnens totala exponering, säger Oudin till Ekot.

Däremot klarar förskolorna trots det lagkraven som finns i nuläget, men åtskilliga experter som Ekot talat med menar istället att dessa lagkrav är förlegade och behöver uppdateras.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!