Islamistkopplad förskola kan tvingas stänga

publicerad 4 februari 2021
- av Per Nordin
Grafitti av den Islamiska statens flagga i Frankrike.

Förskolan Snödroppen i Göteborg har nära koppling till våldsbejakande radikala islamister och kan därför tvingas stänga. Mainstreammedia väljer dock att aktivt undanhålla läsarna de islamistiska kopplingarna.

Förskolenämnden beslöt nyligen att rikta ett föreläggande mot förskolan Snödroppen i förorten Biskopsgården i Göteborg. Bakgrunden är att man efter en utredning hittat mycket allvarliga brister.

– Det är en fristående verksamhet vid namn Snödroppen där vi har gjort en ägar- och ledningsprövning. I samband med vår tillsyn har det uppdagats att huvudmannen inte är lämplig som huvudman, säger Amanda Larsson, chef för juridik och ärendehantering på förskoleförvaltningen till GP.

Tidningen skriver vidare att skolans tidigare huvudman och hans fru den nuvarande huvudmannen har kopplingar till ”våldsbejakande extremism” och att flera personer kring förskolan enligt Säpo har kopplingar till denna.

Det varken GP eller Omni nämner i sina artiklar är att det handlar om radikal islamism. Man nämner förvisso att förskolans ägare har nära kopplingar till Vetenskapsskolan och dess tidigare rektor och ägare Abdel Nasser El Nadi och skriver att denne ”bedrivit verksamhet som utgör fara för rikets säkerhet”.

Man nämner dock inte att El Nadi är en av Sveriges mest radikala islamister och att Säpo under 2019 frihetsberövade honom för att förhindra och bekämpa islamistisk terrorism på svensk mark eller att personal på Vetenskapsskolan dömts för att ha uppmanat människor att finansiera islamistiska terrorister.

Minst fyra anställda vid Vetenskapsskolan ska dessutom ha åkt ner till Syrien för att kriga för Islamiska staten och skolans undervisning beskrivs som strikt islamsk.

Enligt GP har mannen som tidigare var huvudman för förskolan Snödroppen också haft en ”aktiv roll” i Vetenskapsskolan, fått lön därifrån och dessutom haft en mycket nära ”personlig och affärsmässig relation” med El Nadi.

Nu kan dock förskolan tvingas stänga om förskolenämnden beslutar att detta är en nödvändig åtgärd.

– Jag bedömer att de i princip innebär att om de inte byter ut hela styrelsen och huvudmannen så kan de inte bedriva verksamheten vidare. Men i slutändan är det förskolenämnden som tar ställning till detta, förklarar Amanda Larsson vidare.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!