Skolplikt för femåringar kan bli verklighet 2023

publicerad 24 november 2020
- av Per Nordin
Pojke på lekplats.

För två år sedan blev sexårsverksamheten obligatorisk för barn i Sverige. Nu vill regeringens utredare förlänga skolplikten ytterligare och göra det obligatoriskt även för femåringar att gå i förskola.

Förskoleklassen eller sexårsverksamheten gjordes obligatorisk från och med hösten 2018, bland annat med motiveringen att alla barn skulle få en ”jämlikt och bra start” in i skolan.

Åtgärden har uppenbarligen inte gett tillräckligt önskvärda resultat för nu vill regeringens utredare i ett förslag att även femåringar ska tvingas gå i förskola – dessutom ska alla barn till nyanlända migranter erbjudas en plats på en särskild språkförskola från och med tre års ålder.

Utredaren Lotta Edholm pekar på att en majoritet av alla barn mellan ett och fem år redan går i förskola men att barn till migranter deltar i mindre utsträckning än svenska barn.

Förslaget som hon nu lämnat it till utbildningsminister Anna Ekström (S) går i stort ut på att att förskolan ska göras obligatorisk för alla femåringar och att kommunerna ska ”bedriva uppsökande verksamhet” och hitta de invandrarbarn som man menar måste förbättra sin svenska innan skolan börjar.

– I dag inträder skolplikten vid sex års ålder. Vi menar att den ska vara från fem års ålder, men att den ligger i förskolan och utifrån förskolans läroplan, sade Lotta Edholm vid en pressträff.

Idag är det 22 000 barn mellan tre till fem år, varav 6800 femåringar som inte går i förskola alls. Hälften av dessa har invandrarbakgrund. Dessa barn ska ha ”en stående plats” till obligatorisk språkförskola om barnet eller dess föräldrar varit i Sverige en kortare tid än fem år.

– Det kan också röra sig om barn som har annat modersmål än svenska, men som behöver det för sin utveckling, eller barn som av en helt annan anledning kan behöva hjälp med språkutvecklingen, exempelvis barn där föräldern har psykisk ohälsa eller missbruk
, säger Lotta Edholm.

Enligt Edholm ska kommunerna lägga fokus på att ”övertyga” föräldrarna om hur viktigt förskolan är för deras barn, särskilt barn till föräldrar från kulturer där det är ”självklart att mamman ska vara hemma med de små barnen”.

Ett annat problem som lyfts fram är att 263 av landets förskolor saknar behöriga lärare och personal med barnskötarkompetens. Lägst kompetens återfinns just i invandrartäta områden.

Om förslaget godkänns är det tänkt att de nya bestämmelserna träder i kraft redan till höstterminen 2023.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!