Projekt för giftfri förskola

Miljöstyrningsrådet, MSR, har av Kemi fått uppdraget att hjälpa kommuner upphandla giftfria produkter till försko­lan.

publicerad 7 mars 2013

MSR ska göra en förstudie med fokus på områdena leka, äta och sova, där bland annat miljöaspektanalys, intres­seanalys och marknadsanalys utförs. Studien kommer att ligga till grund för ett fortsatt arbete med att ta fram och paketera miljökrav samt att utbilda och stötta kommuner i hur de kan minska barnens exponering av mil­jögifter i förskolan, skriver Miljöstyrningsrådet.

I leka, äta och sova ingår leksaker, matserviser och madrasser, men i förlängningen bör man även titta på produkter som golv, textiler, IT-produkter, möbler, städtjänster och rengöringsmedel.

– Helst vill man ju fasa ut alla problemämnen med en gång, men det är tyvärr ofta svårt att genomföra i praktiken, säger Anne Lagerqvist, kemikalieexpert och projektledare på MSR.

Arbetet med förstudien ska pågå under året och slutlevereras i december, meddelar MSR.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!