Rysslands ekonomi förväntas växa snabbare än Västländernas

Det nya kalla kriget

publicerad 22 april 2024
- av Markus Andersson
Delar av Röda torget i Moskva.

Enligt Internationella valutafonden, IMF, förväntas den ryska ekonomin under 2024 växa betydligt snabbare än stora västekonomier som USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Detta trots år av västerländska sanktioner som riktats mot Ryssland i syfte att krossa landets ekonomi.

Förra veckan uppgraderade IMF sin tillväxtprognos för den ryska ekonomin och förväntar sig nu att landets BNP kommer att öka med 3,2% i år, jämfört med den tidigare prognosen på 2,6%.

Som en jämförelse kan noteras att Ryssland spås en starkare tillväxt än USA (2,7), Storbritannien (0,5), Frankrike (0,7) och Tyskland (0,2), samt att Rysslands finansministerium räknar med en ännu starkare tillväxt – 3,6%, vilket är på samma nivåer som förra året.

Västerländska politiker och medier har ofta hävdat att sanktionerna är på väg att krossa den ryska ekonomin medan andra bedömare istället noterat att sanktionerna haft begränsad effekt, detta eftersom Ryssland snabbt genomfört en ekonomisk omsvängning där man kompenserat för uteblivna intäkter från Europa genom att öka handeln och samarbetet med Asien.

IMF:s europeiske ordförande Alfred Kammer är inne på samma spår och menar att den ryska ekonomin har varit motståndskraftig.

– Vad vi har prognostiserat för Ryssland är faktiskt tillväxt i år, och vi har också sett ganska stark tillväxt förra året, som förklarades av ekonomisk aktivitet som har varit fortsatt stark eftersom oljeexportvolymerna fortsatte medan priserna var höga, sade analytikern.

Han noterar att Ryssland sett en återhämtning i konsumtion, tillväxt i reallöner och en allt starkare arbetsmarknad – samtidigt pekar han på att mycket av den ekonomiska tillväxten kan förklaras av en ”investeringsboom” i statligt ägda företag, särskilt inom säkerhets- och försvarsbranschen.

– Det finns inte mycket stöd från den finanspolitiska sidan, men det fanns där också. Det mesta av det finanspolitiska stödet gick till säkerhets- och försvarssektorn, så det förklarar också uppgraderingen av våra siffror för 2023 för Ryssland och tillväxtutsikterna för i år.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!