700 000 saknar en nära vän

publicerad 24 april 2024
- av Sofie Persson
Hundratusentals svenskar har ingen nära vän alls.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Hundratusentals människor i Sverige saknar en nära vän, visar statistik från SCB. Det är framförallt män, lågutbildade och utrikes födda som saknar nära kamrater.

I undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) tittar man bland annat på områden inom hälsa, ekonomi, boende, sysselsättning, sociala relationer och fritid för personer i åldrarna 16 och år uppåt. Där kan man se att mellan 610 000 och 720 000 inte har en nära vän i Sverige, under 2023.

Det motsvarar 7 till 8 procent av befolkningen i de åldrarna, säger Thomas Helgeson, sektionschef på SCB, i ett pressmeddelande.

Drygt sex procent av kvinnorna saknar en nära vän, samtidigt som siffran för män ligger på nio procent. Det skiljer sig även bland åldersgrupperna där exempelvis 3,9 procent av kvinnor mellan 16–29 år uppger att de saknar en nära vän, samtidigt som den siffran ligger på 10,1 procent hos män i samma ålder. Även i åldersgruppen 65 år och uppåt skiljer det sig mellan könen där 6,3 procent kvinnor, respektive 9,9 procent män, inte har en nära vän.

Utbildningsnivå påverkar

När det gäller utbildningsnivå skiljer det sig också en del då större andel med lägre utbildningsnivåer saknar en nära vän, jämfört med personer med eftergymnasial utbildning. I statistiken går också att se att det finns skillnader mellan svensk respektive utländsk bakgrund.

– Bland personer med förgymnasial utbildning saknar 12 procent en nära vän, medan motsvarande andel bland personer med en eftergymnasial utbildning på minst tre år är 5 procent
, förklarar Helgeson.

Det är mer än dubbelt så vanligt att utrikesfödda personer saknar en nära vän än inrikesfödda. Det rör sig om 13 respektive 6 procent i de grupperna. Även bland utrikesfödda är det vanligare att män saknar en nära vän, fortsätter han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!