Debatt

Debatt Resultaten efter AGRA, Alliance for Green Revolution in Africa, är förödande enligt experter. Det skriver Hans Sternlycke.


Diogo Duarte/CC BY-SA 2.0

“5G ett experiment med okända faror”

Debatt Nürnbergöverenskommelsen förbjuder experiment på människor och borde omöjliggöra användningen av 5G. Det skriver Hans Sternlycke i NyD Debatt.


Foto: Marco Pozzo/CC BY-NC-SA 2.0

“Levande landsbygd om Trafikverket kopplas bort”

Debatt Vi skulle få en levande landsbygd om Trafikverket kopplades bort från underhållet av länsbanorna och regionerna fick ansvaret i stället, skriver Hans Sternlycke i NyD Debatt.


Steget efter


Foto: Tero Laakso/CC BY 2.0

"Tredubblad vinst med kalhyggesfritt"

Debatt Hans Sternlycke lyfter fram fördelarna med kontinuitetsskogsbruk framför kalhyggesbruk som tillämpas i Sverige, men är förbjudet i vissa grannländer.


Foto: romainguy/CC BY-NC-SA 2.0

Recension: Den metabola pandemin

Recensioner Hans Sternlycke recenserar Lars Berns bok Den metabola pandemin – det största hotet mot en hållbar framtid.


Foto: Jorge Royan

"Höghastighetståg för klimatets skull"

Debatt Höghastighetstågen är en miljövinst som behövs för att ta över efter stambanorna och någonting Sverige borde införa, skriver Hans Sternlycke på NyD Debatt.


Debatt Hans Sternlycke frågar sig i sin debattartikel vem som kan kalla sig svensk.


Klimatlag som inte räknar med tåg

Krönikor Hans Sternlycke kritiserar den nya klimatlag som beslöts 15 juni och menar att den ger mer mål och procedurer än den pekar på åtgärder.


Foto: Jorge Royan/CC BY-SA 3.0

Fortplantningsproblem för människan

Krönikor Hans Sternlycke skriver i sin krönika om befolkningsutvecklingen och om hur människan påverkas av miljögifter och kemikalier från industrin.


Foto: Kristianstads kommun/Fotograf Claes Sandén

“Läk Moder Jord och klara klimatet”

Debatt Vi kan inte stå över naturens lagar. Men om vi inte skadar jorden mer kan hon själv reglera klimatet. Hans Sternlycke om klimatmötet och andra vägar än minskat koldioxidutsläpp.


DEBATT: "Budgetregler som avvecklar järnvägen"

Debatt Idéerna om eldriven lastbilstrafik är rent stolleri, när det finns billigare järnväg. Bilen kan bara bli ett komplement till tåget. En sund samhällsekonomi kräver satsning på järnvägen. Stanna inte vid att slopa överskottsmålet, avveckla budgettaket för investeringar också!


”Jämlikelandet Sverige”

Debatt De nyliberala nationalekonomiska teorierna fungerar inte. De tar inte hänsyn till människans natur. Vi är mer sociala än ekonomiska. Men felaktiga ekonomiska teorier kan omsatta till politisk verklighet vända livssynen, så att vår naturliga solidaritet vänds till girighet.