Hans SternlyckeFoto: CGIAR System Organization (CC BY-NC-SA 2.0)

”Afrikas gröna revolution gav hunger”

DebattResultaten efter AGRA, Alliance for Green Revolution in Africa, är förödande enligt experter. Det skriver Hans Sternlycke.Diogo Duarte/CC BY-SA 2.0

”5G ett experiment med okända faror”

DebattNürnbergöverenskommelsen förbjuder experiment på människor och borde omöjliggöra användningen av 5G. Det skriver Hans Sternlycke i NyD Debatt.


Foto: Marco Pozzo/CC BY-NC-SA 2.0

”Levande landsbygd om Trafikverket kopplas bort”

DebattVi skulle få en levande landsbygd om Trafikverket kopplades bort från underhållet av länsbanorna och regionerna fick ansvaret i stället, skriver Hans Sternlycke i NyD Debatt.
Foto: Tero Laakso/CC BY 2.0

"Tredubblad vinst med kalhyggesfritt"

DebattHans Sternlycke lyfter fram fördelarna med kontinuitetsskogsbruk framför kalhyggesbruk som tillämpas i Sverige, men är förbjudet i vissa grannländer.


Foto: romainguy/CC BY-NC-SA 2.0

Recension: Den metabola pandemin

RecensionerHans Sternlycke recenserar Lars Berns bok Den metabola pandemin – det största hotet mot en hållbar framtid.Foto: Jorge Royan

"Höghastighetståg för klimatets skull"

DebattHöghastighetstågen är en miljövinst som behövs för att ta över efter stambanorna och någonting Sverige borde införa, skriver Hans Sternlycke på NyD Debatt.
Foto: Karin Beate Nøsterud/CC BY 2.5

”Vad är en svensk?”

DebattHans Sternlycke frågar sig i sin debattartikel vem som kan kalla sig svensk.

Klimatlag som inte räknar med tåg

KrönikorHans Sternlycke kritiserar den nya klimatlag som beslöts 15 juni och menar att den ger mer mål och procedurer än den pekar på åtgärder.


Foto: Fredrik Hjerling

Fredsarbete är inget för Miljöpartiet

KrönikorMiljöpartiet saknar idag nästan helt visioner och har blivit ett parti för maktsträvan. Det skriver Hans Sternlycke i sin krönika.


Foto: Jorge Royan/CC BY-SA 3.0

Fortplantningsproblem för människan

KrönikorHans Sternlycke skriver i sin krönika om befolkningsutvecklingen och om hur människan påverkas av miljögifter och kemikalier från industrin.
Foto: Kristianstads kommun/Fotograf Claes Sandén

”Läk Moder Jord och klara klimatet”

DebattVi kan inte stå över naturens lagar. Men om vi inte skadar jorden mer kan hon själv reglera klimatet. Hans Sternlycke om klimatmötet och andra vägar än minskat koldioxidutsläpp.