Inrikes

Foto: läsarbild

Protest mot förbud av runor

Inrikes Under fredagen hölls en protest mot det tilltänkta förbudet av fornnordiska symboler och runor.


Steget efter


Skogsbränderna i Sverige

Staten får kritik för hanteringen av skogsbränderna

Inrikes Sveriges krishanteringsförmåga pressas hårt nu då ett stort antal skogsbränder pågår. Utländska helikoptrar och flygplan har skickats till Sverige för att hjälpa till med brandsläckningen.