Inrikes

Foto: läsarbild

Protest mot förbud av runor

Inrikes Under fredagen hölls en protest mot det tilltänkta förbudet av fornnordiska symboler och runor.


Steget efter


Skogsbränderna i Sverige

Staten får kritik för hanteringen av skogsbränderna

Inrikes Sveriges krishanteringsförmåga pressas hårt nu då ett stort antal skogsbränder pågår. Utländska helikoptrar och flygplan har skickats till Sverige för att hjälpa till med brandsläckningen.


Inga fler anonyma partibidrag

Inrikes Anonyma bidrag till politiska partier som överstiger 2 240 kronor bör förbjudas. Det är beskedet som en tillsatt utredning givit till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).


Intern kritik mot Morgan Johansson

Inrikes ”Morgan Johansson är ta mig f-n helt dum i huvudet” | Flera socialdemokratiska kommunpolitiker rasar nu över Morgan Johanssons senaste utspel.


Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Carl Bildt anmäls till Konstitutionsutskottet

Inrikes Anmäls för att ha brutit mot offentlighetsprincipen. Morgan Johansson (S) har anmält Carl Bildt och misstänker att Regeringen medvetet undanhåller information.