“Oliktänkande är inte rasister”

Invandring har en gräns för vad välfärden klarar av. Det är inte meningen att ett väl fungerande land ska sänka sig till en nivå där kaos ska råda. I Sverige finns det nog med problem som ändå ska lösas. Det skriver Krister Lind i en insändare.

publicerad 12 september 2021
Idag har gängkriminalitet, rån, mord, skändning med mera blivit någon slags norm, skriver Krister Lind.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

I Nya Dagbladet står att läsa: “En rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) bekräftar nu ytterligare den tidigare etablerade bilden av kraftig överrepresentation av första och andra generationens invandrare i brottsstatistiken i Sverige. Även justitieminister Morgan Johansson (S) har kommenterat rapporten med en oro över att rapporten ska “utnyttjas av rasister” och säger till TT att han inte vill spekulera i huruvida kulturella skillnader spelar in i den höga överrepresentationen. – Det vill jag inte spekulera över. Jag vet att huvudorsaken handlar om inkomst, utbildning, marginalisering och segregering, menar Johansson“.

Det finns många bra invandrare som gör rätt för sig genom att föra Sverige som civilisation framåt i utvecklingen. Sedan finns det andra invandrare som inte vill göra rätt för sig. Svenska politiker, inte alla, har i sin fanatism gjort Sverige till en bankomat där destruktiva invandrare ser Sverige som en bankomat utan att behöva prestera något i gengäld till samhällsutvecklingen.

Att invandrare är överrepresenterade när det gäller brottsstatistik talar Morgan Johansson med flera tyst om. De talar hellre om att invandring är lönsamt på sikt. Så kan det vara. Men invandring har en gräns för vad välfärden klarar av. Klart är att invandringen med olika kulturer skapar problem och kaos i Sverige. Det är inte meningen att ett väl fungerande land ska sänka sig till en nivå där kaos ska råda. I Sverige finns det nog med problem som ändå ska lösas.

Morgan Johansson med fler tycks inte förstå att människor är olika. Olika folkgrupper har olika förståelse för hur ett civiliserat samhälle ska fungera. Redan på 90-talet visade det sig när invandrare stekte ägg direkt på spisplattan, eldade på parkettgolvet, bröt upp parketten och odlade potatis, hade höns i lägenheten, stal kläder som hängde på tork etcetera. S med sina följeslagare blundade för detta. Sakta men säkert ökade kriminaliteten och idag har gängkriminalitet, rån, mord, skändning med mera blivit någon slags norm där de med invandrarbakgrund får privilegier inför rättssystemet.

Det behövs en fördjupning av varför människor i olika kulturer agerar olika till exempel ociviliserat. Människor har olika förståelse, därmed har vi inte samma förutsättning till att exempelvis bygga ett civiliserat samhälle. Det finns människor och hela kollektiv som behöver utveckla det emotionella och mentala för att göra sig av med olika begär, själviskhet, egoism, kontroll, grymhet, hat etcetera. Se det så här. Den som är intelligent och förstår skräpar inte ned. Ointelligenta som inte förstår måste plocka upp efter sig. Intelligenta som förstår visar respekt för svensk kultur och för medborgarna. Ointelligenta som inte förstår visar ingen respekt, de kräver samma rättigheter som intelligenta utan att behöva motprestera något.

Morgan Johansson. Det håller inte att påstå att huvudorsaken till att första och andra generationens invandrares överrepresentation när det gäller brottsstatistik enbart handlar om “inkomst, utbildning, marginalisering och segregering”. I en krönika i Nya Dagbladet den 26/8 skriver Karl-Olov Arnstberg bland annat: “I en TED-föreläsning använder den amerikanske socialpsykologen och moralfilosofen Jonathan Haidt en metafor där han beskriver förnuftet som ett hus, det egna huset där vi är synnerligen förtrogna med alla rum, alla vrår och skrymslen. Men så upptäcker vi att det finns en trappa upp till något högre och okänt. Tar vi den trappan upp, lämnar vi förnuftets hus och blir en del av något större”. Med detta större kanske Morgan Johansson inser att huvudorsaken är så mycket mer än sina egna “rum, vrår och skrymslen” och att oliktänkande inte är rasister.

Krister Lind

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!