Brå-rapport bekräftar hög överrepresentation av invandrare i brottsstatistiken

Invandrarvåldet

publicerad 26 augusti 2021
- av Per Nordin
Migranter på Kos, Grekland, 2015.

En rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) bekräftar nu ytterligare den tidigare etablerade bilden av kraftig överrepresentation av första och andra generationens invandrare i brottsstatistiken i Sverige.

Rapporten har jämfört förekomsten av misstänkta brott under perioden 2007-2018, och konstaterar att framförallt invandrargrupper som kommit från Väst- och Centralasien samt Afrika är överrepresenterade i brottsstatistiken. Dessa grupper har 4-7 gånger högre representation jämfört med personer med två inrikesfödda föräldrar.

Personer med utrikesfödda föräldrar förekommer bland annat fem gånger så ofta som misstänkta för mord och dråp, jämfört med personer med inrikesfödda föräldrar. I sexualbrottsstatistiken är motsvarande siffra ungefär tre gånger.

Ett annat mönster som tidigare konstaterats även av andra analytiker är att andra generationens invandrare sammantaget tenderar att vara mer kriminella än första generationens invandrare enligt statistiken.

Johanna Olseryd, enhetschef på Brå, betonar att siffrorna inte ska härledas till etniska och kulturella faktorer utan att socioekonomiska faktorer förklarar invandrares höga kriminalitetsnivå.

I vår studie har vi tittat på ålder, kön, inkomstnivå, utbildningsnivå och kommuntyp. Tittar man på dessa fem faktorerna så försvinner ungefär hälften av överrepresentationen bland utrikesfödda, säger hon till statskanalen SVT.

Även justitieminister Morgan Johansson (S) har kommenterat rapporten med en oro över att rapporten ska ”utnyttjas av rasister” och säger till TT att han inte vill spekulera i huruvida kulturella skillnader spelar in i den höga överrepresentationen.

Det vill jag inte spekulera över. Jag vet att huvudorsaken handlar om inkomst, utbildning, marginalisering och segregering, menar Johansson.

Fakta: Brå

Brottsförebyggande rådet är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Justitiedepartementet och har som uttalad uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området och främja brottsförebyggande arbete.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!