Bahnhof uppmanar till nätaktion för att rädda internet

publicerad 29 mars 2019
Internetleverantören Bahnhofs vd Jon Karlung är känd yttrandefrihetskämpe

Reaktionerna efter att EU-parlamentet röstade ja till copyrightdirektivet den 26 mars 2019 har varit starka. Akademiker, bibliotekarier, människorättsorganisationer, FN, småföretag, IT-företag och även amerikanska webbplattformar har uttryckt sin oro för framtiden om direktivet faktiskt går igenom.

Den 9 april 2019 förväntas EU:s ministerråd samlas för att slutgiltigt besluta om copyrightdirektivet som innehåller artikel 15 och 17 (tidigare artikel 11 och 13). Internets sista hopp hänger på detta ödesmöte – och på Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Sverige har som medlemsstat i EU redan röstat ja till direktivet – men kan ändra sin röst i under ministerrådet. Då kan direktivet bli minoritetsblockerat och kan inte träda i kraft.
Regeringen har aldrig förklarat varför Sverige ska rösta ja

Redan i februari kom krav på att Morgan Johansson skulle redovisa varför Sverige röstat ja till censurfilter och länkskatt i EU:s ministerråd. Men enligt EU-nämndens anteckningar från 1 mars 2019 fick Morgan Johansson aldrig några frågor om EU:s copyrightdirektiv i riksdagen.

Den 5 april 2019 har riksdagens EU-nämnd sitt nästa möte.

Det…


 


Liknande artiklar: