Generösare regler för familjeåterförening och permanent uppehållstillstånd för statslösa

publicerad 23 maj 2019

Regeringen överlämnade den 9 maj en proposition till riksdagen med förslag om att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige skall fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021. Dock föreslås den bli betydligt generösare.

Betydligt fler föreslås få möjlighet till familjeåterförening, enligt justitie– och migrationsminister Morgan Johansson. I propositionen föreslås nämligen, att den tillfälliga lagen skall ändras så, att alternativt skyddsbehövande och flyktingar får samma rätt till familjeåterförening.

Regeringen föreslår också, att det i den tillfälliga lagen skall införas en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd i vissa fall för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa.

Detta, skriver regeringen, ligger i linje med Sveriges åtaganden enligt bland annat FN:s konvention om begränsning av statslöshet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2019. Förslagen i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 

Christopher Jarnvall/NB Nyhetsbyrån
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.