Inrikes

Generösare regler för familjeåterförening och permanent uppehållstillstånd för statslösa

Regeringen överlämnade den 9 maj en proposition till riksdagen med förslag om att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige skall fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021. Dock föreslås den bli betydligt generösare.

Betydligt fler föreslås få möjlighet till familjeåterförening, enligt justitie– och migrationsminister Morgan Johansson. I propositionen föreslås nämligen, att den tillfälliga lagen skall ändras så, att alternativt skyddsbehövande och flyktingar får samma rätt till familjeåterförening.
Regeringen föreslår också, att det i den tillfälliga lagen skall införas en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd i vissa fall för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa.

Detta, skriver regeringen, ligger i linje med Sveriges åtaganden enligt bland annat FN:s konvention om begränsning av statslöshet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2019. Förslagen i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 

Christopher Jarnvall/NB Nyhetsbyrån

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!