Inrikes

Protest mot förbud av runor

Bild från dagens demonstration vid Mynttorget i Stockholm.

Under fredagen hölls en protest mot det tilltänkta förbudet av fornnordiska symboler och runor. Manifestationen arrangerades av Nordiska Asa-samfundet.

Bakgrunden till manifestationen är att regeringen just nu utreder ett eventuellt förbud mot fornnordiska symboler och runor. Detta har förargat asatroende och andra historieintresserade, som hävdar att ett sådant förbud skulle inskränka religionsfriheten i Sverige. Bakgrunden till utredningen är bland annat att Nordiska Motståndsrörelsen använder Tyr-runan som symbol. Enligt regeringsförslaget kan fornnordiska symboler och smycken förbjudas enligt lagen om ”hets mot folkgrupp”. Om runstenar ska komma att bli olagliga framgår dock inte. Facebook har dock redan förbjudit vissa runor.
Nordiska Asa-samfundet skriver följande på sin Facebooksida:

Genom Justitieminister Morgan Johanssons försorg hanteras en utredning som ska presenteras i slutet av maj 2019 där man ska komma fram till om att möjliggöra så att Runor och andra Nordiska symboler t.ex. Valknuten, Mjölner, Vegvisir ska kunna hamna under lagen om Hets Mot Folkgrupp.

Bakgrunden till utredningen är att flera tunga politiker däribland Justitieministern Morgan Johansson i spetsen har torgfört att nazistiska och rasistiska symboler ska förbjudas, och enligt dem så infaller bland annat runor och andra symboler under denna politiska ideologi. Vilket vi motsätter oss eftersom Runor och symboler är inte politik.

Nordiska Asa-samfundet har i samband med detta startat en namninsamling för ändamålet. Namninsamlingen, som ämnas överlämnas till riksdagen, har i skrivande stund över 15 000 underskrifter.

Under fredagen protesterade man mot det eventuella förbudet. Manifestationen ägde rum på Mynttorget utanför riksdagshuset i Stockholm.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!