Naturskyddsföreningen: Skadliga växter säljs som “bivänliga”

publicerad 27 mars 2024
- av Sofie Persson
Kärleksört och lavendel innehöll skadliga bekämpningsmedel.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Trädgårdsväxter och frön som marknadsförs som “bivänliga” innehåller farliga och olagliga bekämpningsmedel, enligt en undersökning från Naturskyddsföreningen. I fler än hälften av växterna fanns minst ett ämne som är förbjudet inom EU.

Sedan en tid tillbaka har Naturskyddsföreningen arbetat med en omfattande rapport kring bekämpningsmedel i krukväxter och fröer som är köpta i svenska butiker. Redan i juni förra året, under arbetet med undersökningen, valde man att offentliggöra att man hittat förbjudna bekämpningsmedel i både svenskodlad solhatt samt i basilika. Fynden beskrevs som så allvarliga att man inte kunde vänta tills rapporten var klar med att offentliggöra dem.

I undersökningen, som blev färdig i mars, köpte man in 54 krukväxter och 65 fröpaket från tre butiker i Stockholm. Alla marknadsfördes som “bivänliga” och analyserades sedan vid laboratoriet Eurofins i Lidköping som undersökte förekomsten av bekämpningsmedel.

De flesta innehöll förbjudna medel

I 53 av krukväxterna fanns det någon form av bekämpningsmedel där 54 procent av dessa innehöll minst ett bi-skadligt medel. Samtidigt innehöll 57 procent minst ett ämne som är förbjudet inom EU. 48 procent innehöll miljögifterna PFAS.

 Växter som marknadsförs som bivänliga kan i själva verket bidra till bidöden. Vi hittade dessutom flera ämnen i plantorna som kan orsaka cancer och andra som är förbjudna inom EU. Det är allvarligt att kontrollen är så bristfällig inom trädgårdsbranschen, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Bland annat hittade man någon form av bekämpningsmedel i lavendel, stäppsalvia, sommarljus och kärleksört. Bland fröpåsarna innehöll 36 av 65 påsar minst ett bekämpningsmedel,  men däremot var koncentrationen av bekämpningsmedel generellt sett lägre i fröerna än i krukväxterna.

“Inga krav på information i butikerna”

Sammanlagt hittade man, i både växter och fröer, 16 bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU, 22 bekämpningsmedel som är skadliga för bin samt nio medel som innehöll PFAS. Vidare hittade man 57 bekämpningsmedel som är giftiga för vattenlevande organismer, som fiskar, kräftdjur eller alger samt även 23 bekämpningsmedel som kan misstänkas orsaka cancer, ge genetiska defekter eller skada det ofödda barnet eller fertiliteten.

Naturskyddsföreningen uppmanar nu trädgårdsbranschen att ta sitt ansvar när det gäller bekämpningsmedel, samt att politikerna tar sitt ansvar gällande saken.

Idag finns inga krav på information i butikerna om var plantorna kommer ifrån och vad de besprutats med. Det gör att det är i stort sett omöjligt att som konsument veta vad man köper. Växten kan ha odlats i en rad olika länder innan den når Sverige, till exempel i länder där man använt bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU. Då kan gifterna följa med på plantan, säger Lexén.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!