mobilstrålning


Foto: Janitors/CC BY 2.0

Demonstration i Stockholm mot utbyggnaden av 5G

HälsaLördagen den 14 april kommer en manifestation att äga rum i centrala Stockholm för att "värna folkhälsan och skydda i synnerhet barnen mot skadlig mikrovågsstrålning".
Foto: CanStockPhoto

Frankrike förbjuder mobiler i skolan

UtrikesFrankrikes skolminister Jean-Michel Blanquer meddelade den 10 december i en TV-intervju att mobiltelefoner förbjuds i franska skolor till och med högstadiet.Foto: Canstockphoto

”A comment about health impacts of cell phone radiation”

DebattIt is now high time that Dr. Gupta’s and my reflections about electromagnetic fields also are made the concern of our politicians and civil servants who are there to serve us and protect us, writes Olle Johansson, associate professor at the Karolinska Institute.


Foto: Alec Couros/CC BY-NC-SA 2.0

Varning för mobilstrålning raderades – forskare rasar

HälsaI delstaten Kalifornien varnade de hälsovårdsansvariga för att elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner kunde leda till en ökad risk för hjärncancer och avrådde från att låta barn använda mobiltelefoner. Men den varningen offentliggjordes aldrig för allmänheten, tills nu.


Foto: Mona Nilsson

Därför smutskastas Strålskyddsstiftelsen som ”årets förvillare”

DebattDet är främst mobilindustrins PR-byråer som ligger bakom smutskastningskampanjen mot Strålskyddsstiftelsen och kritiken mot de forskningsrön som pekar på hälsoriskerna med mobilstrålningen, som är särskilt allvarlig för våra barn. Det skriver Mona Nilsson, journalist och styrelseledamot i stiftelsen.
© Can Stock Photo / gajdamak

Ökad sköldkörtelcancer kan ha samband med mobilstrålning

HälsaEn ny svensk forskarstudie som publicerades i juli konstaterar en kraftig ökning av sköldkörtelcancer i Sverige. Forskarna pekar på ett möjligt samband mellan den höjda cancerförekomsten och mobilstrålning.Foto: Kenny_lex/CC BY-NC-SA 2.0

Strålningsfria zoner för hälsans skull

Hälsa Att skapa strålningsfria bostadsområden eller områden med låg strålningsbelastning avvisas gång på gång från myndigheternas sida. Detta är på sikt rättsligt inte hållbart.Fler hjärntumörer ”av okänd natur”

HälsaAllt fler svenskar vårdas för hjärntumör ”av okänd natur”, men denna ökning återspeglas inte i Socialstyrelsens cancerregister, enligt statistik som tagits fram av Strålskyddsstiftelsen.