Riksdagsledamot: Ersätt wifi med trådbundet

publicerad 19 december 2016

Riksdagsledamoten Emanuel Öz (S) tycker att trådlös teknik i skolor och förskolor ska ersättas med trådbunden teknik. Det skriver Öz i en debattartikel på Nyheter24.

”Jag finner det vara av vikt att arbeta för att reducera barns exponering för radiofrekvent strålning i skolan och förskolan”, inleder han.

”Sverige bör även titta närmare på utvecklingen i EU och Europa. Vi har exempelvis Europarådets rekommendationer om att minska exponeringen för strålning mot barn i skolorna. Länder som Frankrike förbjuder enligt lag användning av wifi på förskola för barn under tre år. Dessutom arbetar flera europeiska länder såsom Tyskland, Finland, Belgien…

 


Liknande artiklar: