Hälsa

Ny statistik: Kraftig ökning av cancer i huvud- och halsområdet

Antalet människor som drabbas av cancer i huvud- och halsområdet ökar kraftigt i Sverige, enligt Socialstyrelsens nya cancerstatistik. Cancer i sköldkörtel och i munnen hör till de cancerformer som ökar mest. Men även hypofystumörer ökar mycket. Bland män i åldern 50-79 år ökar även den elakartade formen av hjärntumör, gliom grad 3-4, tydligt.

Ökningen av dessa cancerformer kan befaras vara en konsekvens av strålning från mobiltelefoner som exponerar huvud- och halsområdet mest vid användning mot huvudet. Ökningen har sammanfallit tidsmässigt med den kraftigt ökande användningen.

Sköldkörtelcancer, cancer i munnen, svalget och på tungan samt hypofyscancer hör till de cancerformer som ökar mycket under senare tid enligt cancerregistrets senaste statistik. Men även aggressiv, elakartad hjärntumör gliom grad 3-4  ökar.

I den åldersgrupp där de förmodat längsta mobilanvändarna finns, åldersgruppen 50-79 år, ses en tydligare ökning bland män av den elakartade hjärntumören gliom grad 3-4. I denna grupp finns många som började använda mobilen för drygt 25 år sedan, dvs tidigt 1990-tal. De var då mellan 25 och 55 år.

Omedelbara åtgärder behövs        
Sammanfattningsvis visar den senaste cancerstatistiken att cancer i huvud- och halsområdet ökar kraftigt och oroväckande samt har sammanfallit tidsmässigt med den ökade användningen av mobiltelefoner. Forskningen har visat att mobilstrålning kan orsaka och främja tumörer, skada cellers DNA, orsaka oxidativ stress, samt öka förekomsten av hjärntumörer, gliom, bland mobiltelefonanvändare.

Ledande cancerexperter, såväl från Sverige som internationellt, anser mot bakgrund av de ökande vetenskapliga beläggen att mobilstrålning bör betraktas som cancerogen för människa, i högsta cancerklassen enligt IARC, grupp 1. I samma grupp finns tobak, asbest och dioxin.

 

Källor:
Strålskyddsstiftelsen
Socialstyrelsen: Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar
Socialstyrelsens cancerstatistikdatabas

 

Liknande artiklar

Demonstration i Stockholm mot utbyggnaden av 5G Lördagen den 14 april kommer en manifestation att äga rum i centrala Stockholm för att "värna folkhälsan och skydda i sy...
Förhöjda magnetfält ökar risken för Alzheimers, AL... Två nya analyser av den samlade epidemiologiska forskningen visar att exponering av förhöjda nivåer av lågfrekventa magn...
Cancerforskning på villovägar Boken Tripping Over the Truth av Travis Christofferson ger en mycket god inblick i hur cancerforskningen bedrivits under...

 

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!