Mobilanvändning ökar risken för sköldkörtelcancer

publicerad 26 november 2018

En ny epidemiologisk undersökning från USA visar att mobilanvändning ökar risken för sköldkörtelcancer.  De som använt mobilen i sammanlagt flest timmar hade ökad risk för sköldkörtelcancer i denna den första studien som hittills studerat sambandet. Sköldkörtelcancer är en av de cancerformer som ökar snabbast, i USA såväl som i Sverige.

Den nya undersökningen från forskare verksamma vid bland annat Yale School of Medicine och Connecticut Health Department, USA, baseras på intervjuer med 462 personer som fått sköldkörtelcancer mellan åren 2010-2011. Detta innebär att studien bygger främst på användning fram till 2010 eller 2011. Därmed gäller  den främst användning av äldre mobiltelefonmodeller, det vill säga inte så kallade ”smartmobiler” som ökar exponeringen av sköldkörteln väsentligt på grund av att de har antenner i den nedre delen av telefonen.

Studien har inte inkluderat användning av DECT-telefoner eller så kallade sladdlösa telefoner som sänder ut liknande mikrovågsstrålning som mobiltelefoner. Det leder till felaktig exponeringsbedömning och till att erhållna risker undervärderas.

Trots detta observeras genomgående förhöjd risk (+58%) för sköldkörtelcancer bland de som använt mobiltelefon allra mest, i denna studie mer än sammanlagt 13 140 timmar (OR: 1.58, 95% CI: 0.98 – 2.54).  Detta är en stor samlad användning som innebär i snitt motsvarande 2 timmars användning om dagen i 20 år eller 4 timmar om dagen i tio år.

Dr Joel Moscowitz, direktör vid School of Public Health, Berkeley, USA konstaterar i en kommentar att studien visar att män som använt mobilen i över 15 år har fördubblad risk för sköldkörtelcancer och kvinnor som använt mobiltelefon i över 2 timmar om dagen har 52% ökad risk.

Resultaten är inte statistiskt säkerställda. Dr Moscowitz konstaterar att bristen på statistisk signifikans kan bero på det förhållandevis låga antalet fall i studien (462) samt  att studien inte beaktade användning av sladdlös telefon som enligt honom kan vara en riskfaktor för sköldkörtelcancer.

Forskarna konstaterar att sköldkörteln är ett strålningskänsligt organ och att joniserande strålning är en etablerad riskfaktor för sköldkörtelcancer. Mobilstrålning eller mikrovågsstrålning är icke-joniserande strålning.

Forskarna skriver även att sköldkörtelcancer är en av de cancerformer som ökar allra mest i USA. Antalet fall har ökat från 4 per 100 000 invånare under 1980-talet till 15 per 100 000 år 2014 och det är den femte vanligaste cancerformen bland kvinnor.

Strålskyddsstiftelsen och de svenska forskarna Lennart Hardell, Michael Carlberg med flera, har tidigare pekat på att antalet fall av sköldkörtelcancer ökar kraftigt i Sverige sedan 2009-2010 och att ökningen inträffat efter introduktionen av de så kallade ”smartmobilerna”. År 2008 introducerades Apples första ”smartmobil” i Sverige.

Lennart Hardell, cancerläkare och med lång erfarenhet från epidemiologisk forskning om cancerrisker med mobiltelefoner och sladdlösa telefoner (DECT) säger att studien visar att mobiltelefoner är en riskfaktor för sköldkörtelcancer:

De nya så kallade smarta mobilerna (smartphones) ger en högre stråldos till sköldkörteln jämfört med tidigare varianter. Eftersom diagnosperioden var 2010-2011 har dessa telefoner inte ingått i studien. Den verkliga risken är därför troligen högre, även med tanke på att DECT-telefoner inte ingick. Resultatet visar att mobilstrålning bidrar till den kraftiga ökningen av sköldkörtelcancer i befolkningen.

 

Källa: Strålskyddsstiftelsen
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.