Hälsa

5G-strålning kan orsaka allvarliga vävnadsskador enligt forskare

En ny vetenskaplig rapport konstaterar att 5G-strålning kan leda till vad forskarna beskriver som “permanenta vävnadsskador” i främst yttre organ som huden. Detta som en följd av 5G:s intensiva snabba pulserande strålning och höga frekvenser. Forskarna anser att det brådskar att revidera gällande gränsvärden.

De nya uppgifterna framkommer i en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Health Physics skriven av de båda schweiziska forskarna Esra Neufeld och Niels Kuster. 5G:s mycket intensiva pulser av strålning kan snabbt orsaka uppvärmning av vävnad och därigenom permanenta vävnadsskador.

Annons:

Forskarna skriver att gällande gränsvärden är satta för att förhindra uppvärmning av vävnad men att 5G kan komma orsaka just detta genom 5G:s korta och intensiva pulser samt de mycket höga frekvenser som industrin avser använda för 5G. Huden är det organ som forskarna menar kommer att utsättas för mest strålning:

Även om effekten hålls inom gällande gränsvärden kan dessa pulser leda till korta temperaturhöjningar i exponerade människors hud.

Tidigare har även andra forskare uttryckt oro för skadliga effekter på främst huden, men även ögonen på grund av de höga frekvenser och den teknik utvecklad för militär radar i form av fasstyrda gruppantenner som koncentrerar strålningen, som telekomindustrin avser använda för 5G.

213 vetenskapsmän och läkare har fram till idag undertecknat 5G Appeal som begär att 5G-utbyggnaden stoppas på grund av allvarlig befarade hälso- och miljökonsekvenser.

 

Källa: Strålskyddsstiftelsen


Liknande artiklar


Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!