Expert kräver utredning av farorna med mobilstrålning

publicerad 8 januari 2022
- av Markus Andersson

Dr Devra Davis, epidemiolog och expert på miljöfaror, kräver nu en oberoende utredning för att fastställa farorna med strålning från mobiltelefoner och huruvida dessa kan orsaka cancer och andra skador på människokroppen.

– Problemet med mobiltelefonstrålning är att vi har varit i förnekelse och den förnekelsen är till stor del psykologisk, säger Davis i en intervju med Tucker Carlson på Fox News.

– Vi kan helt enkelt inte föreställa oss möjligheten … Finns det någon risk att de här sakerna är farliga? fortsätter hon.

Davis har tidigare arbetat som nära rådgivare under den tidigare presidenten Bill Clinton vid USA:s hälso- och socialdepartement där hon arbetade med kemikaliesäkerhet och riskreducering.

Hon har också länge fokuserat på vetenskapliga studier där kopplingen mellan cancer och omfattande mobilanvändande undersöks och driver den icke vinstgivande ”Enviromental Health Trust” som forskar kring hälsomässiga miljörisker och där man försöker utbilda såväl yrkesverksamma som lagstiftare om farorna med strålning.

Det har gjorts ett flertal studier om de potentiella hälsoeffekterna av mobilstrålning såväl med de tidigaste mobiltelefonerna till de senaste 5G-mobilerna och resultaten har varit blandade.

Forskning från University of California indikerar att det kan finnas en koppling mellan mobiltelefonanvändande och ökad risk för tumörer – särskilt på höger sida av hjärnan. En annan studie vittnar om försämrad spermiekvalitet hos män som använder mobiltelefonen mycket.

– Vi har kontrollerat studier där de har tagit två provrör med spermier från en hälsosam man. En som de inte exponerar för mobilstrålning och en som exponeras. Spermierna i det exponerade provröret dör tre gånger snabbare och får tre gånger så mycket skador på sitt DNA, berättar Davis.

– Detta har replikerats i många studier så vi vet att det är ett faktum och ändå när de organ som agerar rådgivare åt regeringen blir tillfrågade om råd så svarar de att vi inte har tillräckligt med bevis.

Hon menar att det är hög tid att amerikanska myndigheter och hälsoexperter inser denna ytterst obekväma sanning om att mobilstrålning har tydligt negativa hälsoeffekter. Davis anser också att korruption är en bidragande orsak till att det inte varnas för strålningens negativa inverkan.

– Om du tittar noggrant på medlemskapen i dessa organ och snurrdörrarna mellan industrin och de som reglerar desamma så kan du se att det faktiskt inte har skett någon fullskalig oberoende utvärdering, vilket är varför vi på Enviromental Health Trust kräver en oberoende utredning.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!