Mikrovågsstrålning och magnetfält kopplas till DNA-skador

publicerad 7 februari 2018

Strålning orsakar DNA-skador och oxidativ stress, enligt en ny analys av samtliga 833 studier publicerade mellan 1990 och 2016. Analysen har gjorts av professor Henry Lai som själv på 1990-talet visade DNA-skada både vid wifi-frekvenser och lågfrekventa magnetfält.

Mikrovågsstrålning eller radiofrekvent strålning sänds ut från mobiltelefoner, mobilmaster, wifi, surfplattor, bärbara datorer och dylika produkter.

Mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer avger också lågfrekventa magnetfält. Andra vanliga källor till förhöjda magnetfält är kraftledningar, elledningar, transformatorer med mera i frekvensbandet 0-300 Hz.

Cancer
Båda strålningsformerna är klassade som ”möjligen cancerframkallande” grupp 2A av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC. Flera forskare och experter anser att klassningarna i dag bör skärpas till högsta klassen, ”cancerogen för människa”, grupp 1, alternativt grupp 2A, ”troligen cancerframkallande”.

Den nya sammanställningen är gjord av professor emeritus Henry Lai, som själv forskat på effekter av mikrovågsstrålning och lågfrekventa magnetfält. Under 1990-talet visade han på att såväl mikrovågsstrålning vid wifi-liknande frekvens (2,45 GHz) som lågfrekventa magnetfält orsakar DNA-skador vid nivåer under dagens gränsvärden för tillåtna strålningsnivåer.

833 studier
Totalt har 833 studier publicerade mellan 1990 och 2016 studerats. Studierna avser observationer av oxidativ stress och/eller DNA-skador orsakade av exponering av radiofrekvent eller mikrovågsstrålning samt lågfrekventa elektromagnetiska fält.

Sammanställningen visar att den övervägande majoriteten av studierna visar att exponering för radiofrekvent strålning eller mikrovågor och lågfrekventa magnetfält orsakar oxidativ stress och DNA-skador. Dessutom visar övervägande delen av forskningen neurologiska effekter av båda strålningsformerna.

Bevisen för DNA-skador och oxidativ stress kommer från såväl djurstudier som studier av exponerade celler.

 

Källa och sammanställningar av dessa undersökningar återfinnes här: http://www.saferemr.com/2018/02/effects-of-exposure-to-electromagnetic.html
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.