Mobiltelefonsamtal ökar risken för högt blodtryck

publicerad 9 maj 2023
- av Sofie Persson
Resultaten var liknande för kvinnor och män i studien.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Trettio minuters telefonsamtal per vecka kan öka risken för högt blodtryck, visar en ny studie. Ringer eller tar man emot samtal under längre tid per vecka och dessutom har en genetisk risk för att utveckla tillståndet ökar risken markant.

Mobiltelefoner ger ifrån sig låga nivåer av radiofrekvenser, vilket man i tidigare studier har kopplat till högt blodtryck. Däremot har studier kring just mobiltelefoner och blodtryck gett ofullständiga resultat, vilket troligen beror på att man använder den till olika saker som att ringa, skicka sms, spela eller scrolla.

I en ny studie vid Southern Medical University i Guangzhou i Kina, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Heart Journal, har man fokuserat på enbart telefonsamtal och risken för högt blodtryck. Totalt deltog 212 046 människor i åldrarna 37 till 73 år som inte hade högt blodtryck i början av studien. Medelåldern var 54 år.

Deltagarna fick fylla i information gällande sina telefonsamtal via ett frågeformulär som inkluderade bland annat hur mycket tid man lade per vecka på telefonsamtal, samt även om man använde högtalarfunktion eller handsfree-enhet. Det bedömdes att om man använde en mobiltelefon minst en gång per vecka för samtal klassades man som “mobilanvändare”, något som 62 procent av kvinnorna och 88 procent av männen var.

Forskarna analyserade sedan mobilanvändandet tillsammans med bland annat ålder, kön, BMI, ras, familjehistoria av högt blodtryck och även andra hälsoaspekter som deltagarna kunde tänkas ha.

Efter tolv år hade man en uppföljning och fann att sju procent av deltagarna utvecklat högt blodtryck. Av dessa hade de som klassades som mobilanvändare sju procent större risk att ha utvecklat högt blodtryck än övriga. Talade man i mobiltelefonen minst trettio minuter eller mer i veckan var det tolv procent större risk att utveckla högt blodtryck än om man talade mindre i telefonen. Resultaten var liknande för kvinnor och män.

Det är antalet minuter som människor tillbringar med att prata i mobilen som har betydelse för hjärthälsan, och fler minuter innebär större risk, säger professor Xianhui Qin.

Jämförde man deltagare
som enbart tillbringade väldigt lite tid med att tala i mobiltelefon per vecka med en högre användningstid blev siffrorna högre. Exempelvis hade de som talade i mobiltelefonen omkring fyra till sex timmar i veckan 16 procent högre risk att utveckla högt blodtryck än de som ringde eller tog emot samtal i max fem minuter per vecka. Talade man i mobiltelefon mer än sex timmar per vecka ökade risken med 25 procent, jämfört med de som ringde i max fem minuter. Användning av högtalarfunktion eller handsfree-enhet var inte signifikant relaterade till utvecklingen av högt blodtryck.

Det största risken var däremot om man hade en genetisk risk att utveckla högt blodtryck. Jämförde man personer i riskzonen som tillbringade trettio minuter eller mer per vecka med att tala i sin mobiltelefon med personer som hade låg genetisk risk och dessutom talade mindre i telefonen per vecka fanns det en 33 procents större risk att utveckla högt blodtryck.

Våra resultat tyder på att samtal i mobilen inte påverkar risken för högt blodtryck så länge samtalstiden per vecka inte överstiger en halvtimme. Det krävs mer forskning för att bekräfta resultaten, men tills dess verkar det klokt att hålla mobilsamtalen på ett minimum för att bevara hjärthälsan, fortsätter professor Qin.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!