Hälsa

Ökad sköldkörtelcancer kan ha samband med mobilstrålning

En ny svensk forskarstudie som publicerades i juli konstaterar en kraftig ökning av sköldkörtelcancer i Sverige. Forskarna pekar på ett möjligt samband mellan den höjda cancerförekomsten och mobilstrålning.

Forskargruppen under ledning av cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell vid Örebro Universitetssjukhus har utifrån cancerregistret undersökt hur antalet fall av sköldkörtelcancer utvecklats i Sverige mellan 1970 och 2013. Deras vetenskapliga artikel publicerades i BMC Cancer i juli 2016.
Särskilt alarmerande ökning av sköldkörtelcancer ses bland kvinnor i åldern 20-39 år. Även i övriga nordiska länder ökar sköldkörtelcancer i alla åldrar. Ett tydligt trendbrott sker 2009.

“Våra resultat visar klart att det är framförallt den strålningskänsliga varianten (papillär typ) av sköldkörtelcancer som ökar, skriver läkar- och forskargruppen. Slutsatsen som dras är att både joniserande som icke-joniserande strålning bör utredas som bakomliggande orsak.”

 

Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!