Italiensk domstol beordrar regeringen att informera om mobilens hälsorisker

publicerad 8 februari 2019

En domstol i Rom beslutade i november 2018 att regeringen måste informera allmänheten om hälsorisker med mobilanvändning och användning av sladdlös DECT-telefon. Beslutet har inte överklagats av den italienska regeringen, utan välkomnats och därför nu vunnit laga kraft.

I ett gemensamt pressmeddelande från tre italienska ministrar (hälsoministern, miljöministern och utbildnings- och forskningsministern) medger regeringen att det finns ett behov av att informera allmänheten om säker användning av mobiltelefoner. Informationskampanjen måste inledas senast den 16 juli…

 


Liknande artiklar: