MORGONDAGENS DAGSTIDNING – måndag 26 februari 2024

måndag 26 februari 2024

Ny forskning: mobilstrålning försämrar minnet

publicerad 30 juli 2018

En ny undersökning genomförd bland ungdomar i Schweiz som använder mobiltelefon visar att strålningen från mobilerna försämrar minnet och den kognitiva förmågan. Detta bekräftar tidigare forskning om att mikrovågsstrålning från trådlös teknik försämrar minnet.

Den nya undersökningen som publicerades den 23 juli 2018 är en uppföljning av en tidigare studie från 2015. Studien omfattar 670 ungdomar i åldern 12-17 år.

Studien visar att kumulativ exponering för mobiltelefoner försämrar minnet särskilt när det gäller förmågan att känna igen objekt, mönster och former. Denna minnesfunktion finns huvudsakligen i den högra hjärnhalvan. Forskarna rapporterar att de såg ett samband mellan ungdomars användning av mobiler och försämrad minnesfunktion men sambandet blev starkare för de som använde mobilen vid just den högra sidan.

Bekräftar tidigare resultat
Strålskyddsstiftelsen har gjort en sammanställning av tidigare forskning som visar negativa effekter på minnet och inlärning av exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält. Listan omfattar 41 tidigare studier som alla visa negativ påverkan.

En forskningsstudie publicerad tidigare i år visade att råttor som exponerats för WiFi-liknande strålning 2,45 GHz får beteendeförändringar och ökad förekomst av markör för celldöd i hjärnan (caspase 3) samt oxidativ stress. Frekvensen 2,45 GHz gav större skadlig effekt på hjärnan än GSM 1800 (1,8 GHz) och GSM 900 (900 MHz).  Råttorna exponerades under fyra timmar om dagen i 45 dagar.

Enligt forskarna visar studien klart att WiFi-strålningen leder till skadliga effekter på hjärnan som resulterar i försämrad inlärning och minne samt även ett förändrat, ångestliknande beteende.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!Mer från förstasidan

Share via
Missa inte en nyhet igen!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Ta del av ocensurerade nyheter – fria från industriintressen och politisk korrekthet från Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning – varje vecka.

Send this to a friend