Hjärntumör orsakades av mobiltelefonanvändning enligt italiensk domstol

publicerad 5 juni 2019

Ännu en italiensk domstol har slagit fast ett samband mellan en mans hjärntumör och användning av mobiltelefon och trådlösa telefon i arbetet. Detta är det fjärde fallet av hjärntumör som fastställts orsakats av mobiltelefonanvändning i italienska domstolar.

Mannen som arbetade på en flygplats använde mobiltelefon och trådlös telefon från Nokia, Siemens eller Samsung under mer än tio år och i snitt 4 timmar varje dag.

Den 30 januari 2019 slog domstolen i Monza fast att mannen drabbats av en tumör på hörselnerven, även kallad akustistikusneurinom, och att den orsakats av mannens intensiva användning av mobiltelefon och trådlös telefon i arbetet.

Mannen i det nu aktuella fallet arbetade på flygplats och var där exponerad för höga nivåer av radiofrekvent strålning. Han använde en Siemens DECT-telefon, och en Nokia eller en Samsung mobiltelefon. Telefonerna användes vid vänster sida av huvudet och det var också på vänster sida som läkare år 2010 upptäckte en tumör. Mannen vände sig till domstol år 2014 och begärde att sjukdomen skulle erkännas som arbetsskada vilket alltså fastslogs den 30 januari 2019.

Fyra fall avgjorda i italienska domstolar

Vid tre tidigare tillfällen har italienska domstolar fastställt samband mellan mobiltelefonanvändning och hjärntumör:

  • 2012, Italienska högsta domstolen. Finanschef vid ett italienskt industriföretag, Innocente Marcolini, använde mobiltelefon och trådlös telefon under 5-6 timmar om dagen under 12 år och utvecklade en tumör på ansiktsnerven vid samma sida som han använt mobilen eller den trådlösa telefonen. Domstolen lutade sig i hög utsträckning mot den svenske forskaren Lennart Hardells resultat som bedömdes vara mest tillförlitliga.
  • 2017, Domstolen i Ivrea. En man anställd vid telekomoperatören Telecom Italia som använde mobiltelefon under 3 timmar varje dag under 15 år i arbetet fick hörselnervstumör 2010 vid samma sida som mobiltelefonen användes.
  • 2017, Domstolen i Florens.  En försäljare hade använt mobiltelefon i arbetet under 2-3 timmar under 10 år. Mannen fick hörselnervstumör år 2010. Domstolen fastslog sambandet 2017.
  • 2019, Domstolen i Monza: En anställd vid flygplats använde mobiltelefon och trådlös telefon under 4 timmar varje dag i över tio år. Mannen fick 2010 en hörselnervstumör vid samma sida som mobilen användes.

 

Källa: Strålskyddsstiftelsen

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!